Stuttgart,
10
czerwca
2020
|
10:15
Europe/Warsaw

Daimler Truck AG tworzy nową spółkę Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG, skupiając w niej wszystkie działania koncernu w dziedzinie ogniw paliwowych

Podsumowanie
  • Dr Andreas Gorbach i prof. dr Christian Mohrdieck powołani na stanowiska dyrektorów zarządzających nowej spółki córki ds. ogniw paliwowych.
  • W przyszłości nowa spółka zostanie przekształcona w planowaną wraz z Volvo Group spółkę joint venture.
  • Martin Daum, prezes zarządu Daimler Truck AG i członek zarządu Daimler AG: „Utworzenie spółki Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG jest dla nas bardzo ważnym wydarzeniem, ponieważ nasza nowa spółka zależna ma bezpośrednio poprzedzać spółkę joint venture. Skupimy w niej ogromną wiedzę i niezwykle bogate doświadczenie z kilkudziesięciu lat prac rozwojowych koncernu Daimler nad ogniwami paliwowymi – oraz połączymy je z odpowiednim know-how w segmencie samochodów ciężarowych”.

Daimler Truck AG czyni kolejny istotny przełom na drodze do seryjnej produkcji systemów ogniw paliwowych. Powstanie spółki Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG stworzyło teraz organizacyjne i prawne ramy dla połączenia wszystkich działań koncernu w dziedzinie ogniw paliwowych. Na stanowiska dyrektorów zarządzających nowej spółki zostają powołani dr Andreas Gorbach (45 l.) i prof. dr Christian Mohrdieck (60 l.). Obydwaj mają szerokie doświadczenie w zakresie napędów konwencjonalnych i alternatywnych, zwłaszcza systemów ogniw paliwowych. Od początku maja tego roku dr Gorbach już pełni funkcję kierowniczą, odpowiadając za wszystkie kwestie związane z ogniwami paliwowymi w Daimler Truck AG. Będzie kontynuował to zadanie na nowym, dodatkowym stanowisku dyrektora zarządzającego Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG. Prof. dr Christian Mohrdieck jest od 2003 roku szefem działu rozwoju ogniw paliwowych w koncernie Daimler oraz dyrektorem zarządzającym obecnej jednostki rozwoju ogniw paliwowych Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH, która zostanie przydzielona do nowo powstałej spółki zależnej.

W kwietniu bieżącego roku Daimler Truck AG i Volvo Group zawarły wstępne, niewiążące porozumienie o utworzeniu nowej spółki joint venture, której celem jest rozwój systemów ogniw paliwowych, ich wprowadzenie do produkcji seryjnej oraz sprzedaż do zastosowań w ciężkich pojazdach użytkowych i w innych obszarach, na przykład zastosowań stacjonarnych. Spółka Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG ma zostać w przyszłości przekształcona w tę planowaną spółkę joint venture. Volvo Group nabędzie 50 procent udziałów wspólnej firmy. Wszystkie potencjalne transakcje podlegają weryfikacji i akceptacji przez właściwe urzędy do spraw ochrony konkurencji. W planach Daimler Truck AG i Volvo Group jest zaoferowanie w drugiej połowie dekady produkowanych seryjnie ciężkich pojazdów użytkowych napędzanych ogniwami paliwowymi, przeznaczonych do wymagającego i ciężkiego transportu dalekobieżnego.

„Ogniwo paliwowe ma kluczowe znaczenie, jako neutralne pod względem emisji CO2 rozwiązanie dla samochodów ciężarowych w ciężkim transporcie dalekobieżnym. Jesteśmy o tym przekonani zarówno my, jak i nasz przyszły partner we wspólnym przedsięwzięciu – Volvo Group. Jesteśmy zdeterminowani, aby wspólnie zająć się rozwojem i seryjną produkcją ogniw paliwowych oraz podejmujemy energicznie wszelkie niezbędne przygotowania do planowanego wspólnego przedsięwzięcia. Utworzenie spółki Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG to bardzo ważne wydarzenie dla naszej firmy, ponieważ ta nowa spółka córka ma bezpośrednio poprzedzać spółkę joint venture. Skupimy w niej naszą ogromną wiedzę i niezwykle bogate doświadczenie z kilkudziesięciu lat prac rozwojowych koncernu Daimler nad ogniwami paliwowymi – oraz połączymy je z odpowiednim know-how w segmencie samochodów ciężarowych”, mówi Martin Daum, prezes zarządu Daimler Truck AG i członek zarządu Daimler AG.

„Bardzo się cieszę, że w osobach dra Andreasa Gorbacha i prof. dra Christiana Mohrdiecka mogliśmy pozyskać do zarządu Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co KG dwóch niezwykle doświadczonych kolegów z koncernu Daimler. Obaj wyróżniają się zarówno solidną wiedzą fachową w dziedzinie napędów konwencjonalnych i alternatywnych oraz ogniw paliwowych, jak i właściwym duchem pionierskim, który pozwala na pomyślne utworzenie nowej jednostki oraz przeniesienie jej do planowanego wspólnego przedsięwzięcia”, uzupełnia Martin Daum.

Dr Andreas Gorbach pracuje w Daimler Trucks & Busses od 2005 roku

Przed objęciem nowego stanowiska Andreas Gorbach był w Daimler Trucks szefem managementu produktowego w zakresie globalnych generacji silników i osi. Odpowiadał również za ochronę klimatu i jakość powietrza w ramach strategii zrównoważonego rozwoju. Dr Gorbach rozpoczął pracę w Daimler Trucks w roku 2005 w dziale rozwoju układów napędowych. W kolejnych latach zajmował tam różne stanowiska kierownicze, m.in. odpowiadał za zarządzanie rozwojem globalnych platform silnikowych.

Prof. dr Christian Mohrdieck zajmuje się ogniwami paliwowymi w koncernie Daimler od 1999 roku

Po ukończeniu studiów z zakresu fizyki, w roku 1989 prof. Mohrdieck rozpoczął karierę zawodową w Daimler-Benz AG we Frankfurcie. W roku 1995 objął kierownictwo Biura Zarządu ds. Badań i Technologii w Stuttgarcie. Od 1999 roku prof. Mohrdieck był odpowiedzialny za dział systemów ogniw paliwowych w DaimlerChrysler Corporation w Stanach Zjednoczonych. Po powrocie do Niemiec został szefem działu materiałów konstrukcyjnych w pionie badawczym DaimlerChrysler, a od 2003 roku szefem działu alternatywnych źródeł energii i systemów napędowych. W roku 2005 prof. Mohrdieck objął kierownictwo działu rozwoju systemów napędowych na ogniwa paliwowe. Od 2006 roku był również odpowiedzialny za rozwój akumulatorów litowo-jonowych w Daimler AG, a w 2008 roku został szefem działu rozwoju napędów na ogniwa paliwowe i napędów akumulatorowych. W 2013 roku dr Mohrdieck otrzymał tytuł profesora honorowego na Uniwersytecie w Ulm.

Plany współpracy z Rolls-Royce plc w zakresie stacjonarnych systemów ogniw paliwowych

Planowana kooperacja w zakresie stacjonarnych systemów ogniw paliwowych pomiędzy Daimler Truck AG a brytyjskim koncernem technologicznym Rolls-Royce plc wskazuje na bardzo konkretne możliwości komercjalizacji technologii ogniw paliwowych przez spółkę joint venture z Volvo Group. Segment biznesowy Power Systems firmy Rolls-Royce zamierza zastosować systemy ogniw paliwowych z planowanej spółki joint venture Daimler Truck AG i Volvo Group w konstruowanych przez siebie generatorach zasilania awaryjnego, sprzedawanych pod marką produktów i rozwiązań MTU oraz przeznaczonych dla centrów danych, a także chce wykorzystać wieloletnie doświadczenie koncernu Daimler w tej dziedzinie. Kompleksowa umowa o współpracy ma zostać wypracowana i podpisana do końca roku.

Daimler posiada bogate know-how w zakresie ogniw paliwowych

W ciągu ostatnich dwóch dekad koncern Daimler zgromadził już znaczące know-how w zakresie ogniw paliwowych w swoim zakładzie w Nabern w Niemczech (obecnie siedziba główna Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH) oraz w innych zakładach produkcyjnych i rozwojowych w Niemczech i w Kanadzie.