Dostawca serwisu

Dostawca
Daimler AG
Mercedesstraße 120
D-70372 Stuttgart, Niemcy
Tel. +49 711 170
E-mail: dialog@daimler.com

Commercial Register Stuttgart, Nr HRB 19360
Numer identyfikacji podatkowej: DE 81 25 26 315

Zarząd:
Ola Källenius (Prezes / CEO), Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Wilfried Porth, Markus Schäfer, Britta Seeger, Hubertus Troska, Harald Wilhelm.

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Manfred Bischoff.

Kontakt
Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 1
02-460 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 312 50 00
Infolinia: 00 800 17 777 777
E-mail: cs.pol@cac.mercedes-benz.com

Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Nr: KRS 0000138030
Numer identyfikacji podatkowej: NIP 527-13-98-974

Wysokość Kapitału Zakładowego: 35 001 000,00 PLN

Zarząd:
Wolfgang Bremm von Kleinsorgen (Prezes Zarządu), Wolfgang Pipperger (Wiceprezes Zarządu).