Stuttgart,
27
lutego
2020
|
13:16
Europe/Warsaw

E-Mobility Group uruchamia globalną inicjatywę na rzecz infrastruktury ładującej dla elektrycznych samochodów ciężarowych

Podsumowanie
  • Celem „eTruck Charging Initiative” jest ułatwienie klientom z segmentu ciężarówek optymalnego wejścia w obszar elektromobilności – początkowo przede wszystkim z myślą o bazach samochodów ciężarowych
  • Główne podmioty oprócz Daimler Trucks to klienci korzystający z elektrycznych samochodów ciężarowych, operatorzy sieci energetycznych, dostawcy energii oraz producenci urządzeń ładujących i dostawcy oprogramowania obsługującego ładowanie
  • Stworzenie sieci umożliwiającej wspólne wypracowywanie rozwiązań infrastrukturalnych
  • Projekty pilotażowe już w przygotowaniu
  • Gesa Reimelt, kierująca E-Mobility Group Daimler Trucks & Buses: „Podejmujemy intensywne działania, aby przyspieszyć proces transformacji w kierunku drogowego transportu towarowego realizowanego przez pojazdy z elektrycznym napędem akumulatorowym ‒ również wykraczając poza nasze elektryczne ciężarówki i usługi doradcze. W tym celu, wraz ze wszystkimi zaangażowanymi stronami, wytyczamy kierunek rozwoju niezbędnej infrastruktury”

Daimler Trucks jest pionierem elektromobilności ‒ po pierwsze jego elektryczne samochody ciężarowe eksploatują klienci na całym świecie, po drugie oferuje on kompleksowy ekosystem, obejmujący także doradztwo i ofertę infrastrukturalną dla klientów nabywających elektryczne ciężarówki. Teraz E-Mobility Group Daimler Trucks & Buses idzie o krok dalej ‒ uruchamia globalną inicjatywę na rzecz budowy infrastruktury ładującej dla samochodów ciężarowych z elektrycznym napędem akumulatorowym. Na początku skupia się ona na stacjach ładujących instalowanych w bazach samochodów ciężarowych u klientów.

W ramach swojej inicjatywy E-Mobility Group łączy główne zainteresowane podmioty – klientów korzystających z elektrycznych samochodów ciężarowych, operatorów sieci energetycznych, dostawców energii oraz producentów urządzeń ładujących i dostawców oprogramowania obsługującego ładowanie – przyspieszając w ten sposób, w ramach sieci, realizację wspólnych rozwiązań infrastrukturalnych przeznaczonych dla klientów eksploatujących ciężarówki z napędem elektrycznym. Aktualnie działania koncentrują się na Stanach Zjednoczonych i Europie. Następnym rynkiem będzie Japonia. Od pewnego czasu odbywają się pierwsze warsztaty. Także pierwsze wspólne projekty pilotażowe, obejmujące stworzenie infrastruktury ładującej w bazach samochodów ciężarowych, już wdrożono lub są w fazie przygotowania.

Inicjatywa nazwana „eTruck Charging Initiative” jest elementem całościowego podejścia E-Mobility Group do kwestii umożliwienia klientom z segmentu samochodów ciężarowych optymalnego wejścia w obszar e-mobilności. Ścisła wymiana informacji pomiędzy głównymi podmiotami powinna również przyspieszyć długotrwałe dotąd i złożone procesy planowania i wnioskowania o przyłącza sieciowe. Ponadto uczestnicy projektu zajmują się również takimi aspektami, jak optymalizacja zarządzania obciążeniem sieci elektrycznej oraz zrównoważone dostawy energii elektrycznej.

Odpowiednia oferta infrastrukturalna dla klientów z segmentu samochodów ciężarowych

Gesa Reimelt, kierująca E-Mobility Group Daimler Trucks & Buses: „Podejmujemy intensywne działania, aby przyspieszyć proces transformacji w kierunku drogowego transportu towarowego realizowanego przez pojazdy z elektrycznym napędem akumulatorowym ‒ również wykraczając poza nasze elektryczne ciężarówki i usługi doradcze. W tym celu, wraz ze wszystkimi zaangażowanymi stronami, wytyczamy kierunek rozwoju niezbędnej infrastruktury”.

„Dzięki intensywnemu dialogowi z klientami, gromadzimy obszerną wiedzę fachową na temat wszelkich aspektów zapotrzebowania na energię elektryczną i wymogów infrastrukturalnych flot. W pierwszym kroku ustalamy, jakie zasilanie elektryczne jest dostępne w bazie klienta i jakie procesy operacyjne mają wpływ na ładowanie elektryczne. W ramach naszej nowo uruchomionej inicjatywy eTruck Charging Initiative wspólnie przekładamy te ustalenia na odpowiednią ofertę. Obejmuje ona przykładowo wsparcie dla klientów z segmentu samochodów ciężarowych przy wyborze dostawcy energii i oferenta terminali ładujących oraz dostarczenie odpowiedniego oprogramowania obsługującego ładowanie”, kontynuuje Reimelt.

Szybsze procesy obniżają koszty

Im wcześniej dostawcy energii i operatorzy sieci wiedzą, jakie są wymagania klientów wobec infrastruktury, i im ich wiedza jest bardziej precyzyjna, tym sprawniej i efektywniej mogą taką infrastrukturę stworzyć. Działania w ramach inicjatywy obejmują zatem opracowanie standardowych rozwiązań odpowiadających typowym profilom ładowania. Z rozwiązań tych mogą korzystać różni dostawcy energii, co znacznie skraca czas planowania. Do tej pory projekty infrastrukturalne traktowano głównie jako przypadki indywidualne. Ponadto ujednolicone i zoptymalizowane formularze operatorów sieci przyspieszają procedury uzyskiwania pozwoleń. Szybsze procesy obniżają koszty wszystkich uczestników. Inicjatywa podejmuje również inne zagadnienia, takie jak optymalne skonfigurowanie interfejsów między infrastrukturą ładującą, pojazdem i siecią, a także możliwości kontrolowania obciążenia sieci, a tym samym zapewnienia ‒ maksymalnie zrównoważonych ‒ dostaw energii elektrycznej. Istotne jest również zagwarantowanie niezawodności ładowania w obszarach wiejskich i przy wysokim zapotrzebowaniu na energię elektryczną ‒ to kolejne z zagadnień objętych inicjatywą.

Ładowanie pojazdów w bazie zapewnia oszczędności firmom logistycznym

Gesa Reimelt: „Z naszego punktu widzenia ładowanie pojazdów w bazach samochodów ciężarowych klientów stanowi pierwszy i najważniejszy krok w kierunku wejścia do świata elektromobilności. Umożliwia on obsłużenie obecnych pól zastosowań samochodów ciężarowych z napędem elektrycznym w miejskim transporcie dystrybucyjnym oraz idealne dostosowanie infrastruktury do procesów firmy logistycznej, co przekłada się na najniższe możliwe koszty ładowania. Zależnie od sposobu eksploatacji ciężarówek ich zasięg może zwiększać dodatkowe, okazjonalne ładowanie, na przykład w punktach załadunku i rozładunku, gdzie elektryczna ciężarówka i tak się zatrzymuje. W przyszłości ważnym filarem będzie również ładowanie na ogólnodostępnych stacjach położonych wzdłuż centralnych osi transportowych ‒ rozbudowana infrastruktura ładująca maksymalizuje zasięg operacyjny samochodów ciężarowych z elektrycznym napędem akumulatorowym”.

Aby umożliwić ładowanie pojazdów w bazie trzeba indywidualnie dostosowywać infrastrukturę do potrzeb i procesów danej firmy logistycznej. Korzystanie z własnej infrastruktury niesie zazwyczaj korzyści w zakresie całkowitych kosztów eksploatacji (TCO), ponieważ nie angażuje dodatkowego operatora. Nie jest również konieczne kompleksowe rozliczanie i uwierzytelnianie uprawnionych pojazdów, a więc można zapewnić stały dostęp do ładowania. Procesy ładowania zależą od wymagań przedsiębiorstwa, a koszty energii można kalkulować z wyprzedzeniem.

Ładowanie w bazie jest możliwe m.in. w przypadku ciężarówek elektrycznych eksploatowanych w przestrzeni miejskiej, które poruszają się po wyznaczonych trasach, ponieważ mogą być one ładowane w nocy lub podczas regularnych przestojów. W związku z tym zazwyczaj procedury operacyjne wcale lub prawie wcale nie ulegają zmianie. Akumulatorowe napędy elektryczne odznaczają się najwyższą sprawnością spośród napędów elektrycznych, co jest szczególnie korzystne w tym scenariuszu zastosowań ze względu na najniższe koszty energii. Tworzenie kolejnych możliwości ładowania w postaci ładowania okazjonalnego i publicznie dostępnych stacji sukcesywnie otworzy przed firmami logistycznymi kolejne pola eksploatacji pojazdów elektrycznych i zwiększy ich promień operacyjny.

Usługi doradcze świadczone przez E-Mobility Group

Wprowadzony w zeszłym roku przez E-Mobility Group ekosystem ułatwiający wejście na rynek elektromobilności składa się z trzech obszarów: Wspólnie z klientem wyjaśnia się najpierw kluczową kwestię, jakie profile zastosowań i tras już dziś mogą obsługiwać elektryczne ciężarówki. W tym celu E-Mobility Group uruchamia bezpłatną aplikację „eTruck Ready”, która na podstawie istniejących tras przejazdu określi realistyczny i przekonujący dla klienta profil zastosowań elektrycznych ciężarówek. Kolejnym istotnym czynnikiem, który należy uwzględnić w procesach operacyjnych firmy, są procesy ładowania elektrycznych pojazdów flotowych. Z tego powodu doradztwo koncentruje się również na analizie baz pojazdów oraz odpowiedniej koncepcji właściwej infrastruktury wraz z inteligentnymi rozwiązaniami w zakresie ładowania. Trzeci obszar obejmuje optymalizację całkowitych kosztów eksploatacji (TCO). W tym kontekście eksperci Grupy E-Mobility analizują m.in. możliwości dofinansowania infrastruktury ze środków publicznych.

E-Mobility Group Daimler Trucks & Buses opracowuje globalnąe-strategię

Od 2018 roku E-Mobility Group gromadzi światowe know-how Daimler Trucks & Buses w dziedzinie elektromobilności oraz definiuje strategię w zakresie komponentów i produktów elektrycznych dla różnych marek i segmentów. Analogicznie do globalnej strategii platformowej w segmencie pojazdów konwencjonalnych, E-Mobility Group opracowuje jednolitą architekturę pojazdów elektrycznych. Umożliwi to maksymalne wykorzystanie synergii i optymalną realizację inwestycji.

Celem jest uczynienie elektromobilności opłacalną ekonomicznie także pod względem kosztów TCO. E-Mobility Group jest zorganizowana globalnie, a jej pracownicy działają w różnych lokalizacjach globalnej sieci rozwoju przedsiębiorstwa, między innymi w Portland (USA), Stuttgarcie (Niemcy) i Kawasaki (Japonia).

Globalne portfolio elektrycznych ciężarówek Daimler Trucks

Ciężki samochód ciężarowy Mercedes-Benz eActros z napędem elektrycznym o zasięgu ok. 200 km jest intensywnie eksploatowany przez klientów w Niemczech i w Szwajcarii w ramach „innowacyjnej floty” eActrosów. Pierwszy klient otrzymał swój pojazd w roku 2018, a rozpoczęcie produkcji seryjnej planuje się na rok przyszły. U klientów w Stanach Zjednoczonych trwają praktyczne testy średniotonażowej ciężarówki Freightliner eM2 i ciężkiego Freightliner eCascadia – produkcja seryjna ma ruszyć również w roku 2021. Wielu klientów w Japonii, USA i Europie użytkuje już łącznie ponad 150 lekkich ciężarówek typu FUSO eCanter, wyprodukowanych w ramach niewielkiej serii.

Daimler Trucks & Buses ze zrównoważoną strategią korporacyjną

Daimler Trucks & Buses wdraża strategię korporacyjną opartą na zrównoważonym rozwoju i najpóźniej w roku 2039 zamierza na rynkach tzw. „triady”, czyli w Europie, Japonii i krajach członkowskich NAFTA, sprzedawać już tylko takie samochody nowe, których eksploatacja („tank to wheel”) będzie miała neutralny bilans CO2. Już w roku 2022 oferta pojazdów Daimler Trucks & Buses na głównych rynkach zbytu ‒ w Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii ‒ ma zawierać seryjne samochody z elektrycznym napędem akumulatorowym. W drugiej połowie tej dekady Daimler Trucks & Buses chce zaoferować również seryjne pojazdy z napędem wodorowym.