Warszawa,
27
lutego
2019
|
15:10
Europe/Warsaw

Integracja Fleetboard w Mercedes-Benz Trucks.

Fleetboard przejmuje aplikację logistyczną habbl.

  • Usługi i rozwiązania cyfrowe jednym z głównych pól działalności Mercedes-Benz Trucks: integracja dotychczasowej spółki Daimler Fleetboard GmbH w dziale Mercedes-Benz Trucks;
  • Fleetboard przejmuje cieszącą się popularnością aplikację logistyczną habbl, aby rozszerzyć swą ofertę w zakresie zarządzania transportem;
  • Oprogramowanie opracowane przez Eikona AG zapewnia wszystkim zaangażowanym w przewozy – firmom załadunkowym, spedycjom, podwykonawcom i kierowcom – dokładnie te informacje, których potrzebują do szybkiej i ekonomicznej realizacji zleceń;
  • Stefan Buchner, szef Mercedes-Benz Trucks: „Fleetboard wyznacza standardy branżowe już od wprowadzenia na rynek telematycznych usług internetowych w roku 2000. My natomiast intensywnie pracujemy, aby tak pozostało. Dzięki działowi „Digital Services & Solutions”, zapewniamy naszym klientom właściwe rozwiązanie z jednego źródła. habbl to nowy, przyszłościowy produkt w naszym portfolio”;

Od niemal 20 lat Fleetboard wyznacza standardy oferty sieciowej i cyfrowych rozwiązań w pojazdach użytkowych. Swą wiodącą pozycję rynkową firma ta umocniła teraz dwoma ważnymi posunięciami: połączeniem z Mercedes-Benz Trucks oraz pozyskaniem aplikacji logistycznej habbl wraz ze stojącym za nią zespołem i know-how.

Oferując różnorodne portfolio usług, Fleetboard intensywnie pracuje nad nowymi cyfrowymi rozwiązaniami dla swoich klientów. W erze cyfrowej, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, jednym z głównych pól działalności Daimler Trucks i Mercedes-Benz Trucks są usługi oparte na oprogramowaniu ‒ nierozerwalnie związane z rozwojem pojazdów i obsługą klienta. Dlatego wraz z początkiem roku dotychczasowa spółka Daimler Fleetboard GmbH została połączona z działem Mercedes-Benz Trucks, częścią Daimler Trucks. Dział „Digital Services & Solutions” odpowiada za wszystkie oferty Fleetboardi Mercedes-Benz Uptime w segmentach marketingu, sprzedaży i usług Mercedes-Benz Trucks.

„Fleetboard wyznacza standardy branżowe już od wprowadzenia na rynek telematycznych usług internetowych w roku 2000. My natomiast ciężko pracujemy, aby tak pozostało. Dzięki działowi „Digital Services & Solutions”, zapewniamy naszym klientom właściwe rozwiązanie z jednego źródła. habbl to nowy, przyszłościowy produkt w naszym portfolio”, mówi Stefan Buchner, szef Mercedes-Benz Trucks. „Codziennie pracujemy nad rozwojem innowacyjnych rozwiązań dla firm transportowych i logistycznych oraz dalszym poszerzaniem istniejącej oferty produktów i usług. Koncentrujemy się przy tym zawsze na usługach niosących prawdziwą wartość dodaną dla naszych klientów w związku z naszymi pojazdami i ich eksploatacją”.

Zarządzanie transportem w przyszłościowy sposób: Daimler Fleetboard przejmuje aplikację logistyczną habbl od firmy Eikona AG

Z punktu widzenia Fleetboard, habbl jest jedną z najbardziej innowacyjnych aplikacji logistycznych w branży. Dział samochodów ciężarowych Daimler AG uzgodnił z firmą Eikona AG przejęcie aplikacji logistycznej, by w ten sposób udoskonalić portfolio produktowe Fleetboard. Oprogramowanie opracowane przez Eikona AG umożliwia łatwe zintegrowanie w procesie dyspozytorskim zarówno samochodów ciężarowych własnej floty, jak i ciężarówek podwykonawców, pozwala na dostarczanie im danych zleceń oraz ułatwia komunikację z kierowcami. Wszyscy biorący udział w procesie transportowym, a więc kierowca, dyspozytor i klient końcowy, otrzymują dokładnie te informacje, których potrzebują.

To elastyczne narzędzie zastąpi w przyszłości dotychczasowe rozwiązanie Fleetboard dedykowane do zarządzania transportem. Swym strategicznym posunięciem Fleetboard wzmacnia posiadane portfolio produktów w zakresie aplikacji logistycznych, rozwijając się konsekwentnie jako cyfrowa marka segmentu samochodów ciężarowych Daimler AG, co umożliwia zaoferowanie klientom z jednego źródła kompleksowego portfolio produktów dla całego procesu transportowego. Przejęcie nastąpi już wkrótce.

„Dzięki całkowicie nowym założeniom technicznym, przybliżamy się coraz bardziej do realizacji naszej przyszłościowej wizji płynnegoi skomunikowanego sieciowo transportu: obejmujemy łącznością sieciową wszystkie procesy transportowe oraz wszystkich uczestników transportu. Zwiększa to nie tylko wydajność biznesową naszych klientów z branży logistycznej, ale także przyczynia się do zwiększenia płynności ruchu drogowego, zmniejsza jego natężenie oraz, patrząc sumarycznie, przyspiesza realizację procesów w transporcie”, stwierdza Volker Hansen, Dyrektor Generalny Fleetboard i szef Digital Solutions w tej firmie. „habbl spełnia dokładnie nasz cel ciągłego polepszania wartości dodanej wynikającejz komunikacji sieciowej dla klientów z branży transportowej i logistycznej. Szczególnie w kontekście utrzymującego się niedoboru wykwalifikowanych pracowników bardzo ważne jest odciążenie kierowców za pomocą intuicyjnej aplikacji i zapewnienie im optymalnego wsparcia. To zadanie spełnia habbl dzięki przepływom pracy, które w inteligentny sposób kontrolują wszystkie etapy procesu, pomagając unikać błędów”.

Aplikacja na urządzenia mobilne i portal internetowy: najważniejsze informacje o nowym produkcie

Nowa usługa zarządzania transportem Fleetboard uzupełni usługi oferowane już przez Fleetboard, takie jak analiza użytkowania pojazdu, gospodarka czasem czy Mapping. Istniejące rozwiązanie do zarządzania transportem Fleetboard będzie nadal obsługiwane przez okres przejściowy, trwający co najmniej dwa lata. W trakcie zmiany i przyłączania aplikacji habbl dotychczasowi klienci Fleetboard otrzymają wsparcie oraz fachowe doradztwo specjalistycznych konsultantów Fleetboard, co zapewni im płynne przejście.

Poprzez połączenie aplikacji na urządzenia mobilne z portalem internetowym, w kombinacji z danymi telematycznymi z pojazdów, habbl zaoferuje kompleksowe informacje obejmujące cały łańcuch dostaw i zaprezentuje je przejrzyście na nowym portalu dla klientów Fleetboard. Zaletami aplikacji są zarówno ścisła kontrola kierowców podczas wszystkich zadań wykonywanych przez nich na trasie, jak i dokładny przegląd użytkowanych pojazdów z ich aktualnym położeniem, zaplanowaną trasą i funkcją archiwizacji trasy. Zastępuje to konieczność korzystania ze złożonych aplikacji kontrolujących przepływ pracy lub drukowania wielu stron dokumentów. habbl określa czas przybycia do celu na podstawie informacji o trasie i zatrzymaniach pojazduw kombinacji z danymi Fleetboard, a w przyszłości także z czasami kierowania i odpoczynku kierowców. Ponadto narzędzie to może wysyłać informacjeo statusie do zdefiniowanych wcześniej odbiorców. Dyspozytor zawsze zna położenie każdej ciężarówki oraz wie o jej ewentualnym spóźnieniu i jego powodach. Wszystkie te informacje widzi przed sobą na tablicy przyjazdów, podobnej do lotniskowych tablic przylotów. To umożliwia mu wprowadzanie koniecznych zmian i obniżanie kosztów, a także przekazywanie tych informacji klientom końcowym kliknięciem myszki.

Możliwość połączenia wszystkich uczestników łańcucha transportowegow aplikacji habbl znacznie ułatwia koordynację działań. Także kierowcy podwykonawców mogą używać habbl w nieskomplikowany sposób. habbl posługuje się dowolnie konfigurowalnymi przepływami pracy, którew zrozumiały sposób wyznaczają wszystkie etapy działania, pomagając unikać błędów. W ten sposób każda firma może używać swoich własnych procedur i nie musi trzymać się wyznaczonych standardów. Aby to umożliwić, oprogramowanie posiada ponad 25 modułowych elementów, które można łatwo i elastycznie ze sobą łączyć. Są tu wszystkie funkcje zapewniające przejrzystość i wydajność procesów logistycznych ‒ skanowanie kodów kreskowych, dokumentacja fotograficzna, podpis elektroniczny, listy kontrolne, powiadomienia o statusie i geofencing. Poszczególne przepływy pracy są transferowane oddzielnie dla każdego przejazdu, co daje ogromny zakres indywidualizacji.