Stuttgart/Aachen/Volkach,
10
września
2020
|
10:39
Europe/Warsaw

Logistyka w koncernie Daimler: automatyczny proces komunikacji dla dostaw przychodzących do fabryki

Podsumowanie
  • Dział IT koncernu Daimler i dział logistyki dostaw w zakładzie w Wörth prowadzą projekt innowacji, realizowany we współpracy z Inform i Fleetboard Logistics.
  • Daimler AG kontynuuje automatyzację komunikacji z samochodami ciężarowymi wjeżdżającymi na teren fabryki ciężarówek w Wörth.
  • Wspomagane systemowo sterowanie ruchem przychodzącym z zastosowaniem oprogramowania Syncrosupply firmy Inform GmbH.
  • Prosta procedura zgłaszania pojazdów za pomocą aplikacji Habbl udostępnianej przez Fleetboard Logistics.
  • Cyfrowy proces komunikacji zgodny z zaleceniami VDA 4945 i 4996.

Ciężarówki przyjeżdżające do fabryki samochodów ciężarowych Mercedes-Benz w Wörth teraz bardzo szybko zgłaszają swoje przybycie, wysyłając automatyczne powiadomienia o statusie, bez jakiejkolwiek interwencji kierowcy. Umożliwia to nowa procedura, opracowana przez dział logistyki dostaw w zakładzie w Wörth oraz dział IT koncernu Daimler, jako podmioty odpowiedzialne za sterowanie wjeżdżającymi samochodami ciężarowymi i wykorzystywany do tego system informatyczny. Pod kierownictwem działu IT koncernu Daimler partnerzy projektu – Inform i Fleetboard Logistics – wdrożyli proces zgodny z zaleceniami VDA 4945 i 4996. Jego kluczowym elementem jest oprogramowanie Syncrosupply firmy Inform, służące do sterowania ruchem samochodów ciężarowych, które kontroluje ruch zakładowy za pomocą systemu zarządzania oknami czasowymi. Pojazdy zakontraktowanych firm spedycyjnych zgłaszają się w nim, wyruszając w trasę, poprzez aplikację Habbl udostępnianą przez Fleetboard Logistics. Następnie, także w trakcie przejazdu, co 15 minut wysyłają aktualizacje statusu z informacją o szacowanym czasie przybycia (ETA) oraz dodatkowe aktualizacje po osiągnięciu zdefiniowanych punktów orientacyjnych. Przed dotarciem do celu system kontrolujący ruch ciężarówek z odpowiednim wyprzedzeniem wysyła kierowcy pozwolenie na wjazd bezpośrednio do zakładu. Jeśli jednak wszystkie miejsca są zajęte, kierowca proszony jest o oczekiwanie przed zakładem i tym samym o przyspieszenie planowanej przerwy. „Bieżące informacje o postępach procesu transportowego zapewniają dodatkową pewność planowania”, mówi Matthias Wurst, szef działu rozwoju logistyki przemysłowej w firmie Inform.

Habbl prowadzi kierowcę po terenie fabryki

Przy bramie fabrycznej kierowca może zarejestrować się za pomocą kodu kreskowego w aplikacji i zaraz wjechać. Firma Inform opracowała już wysoce specjalistyczną aplikację służącą do tych czynności zgłoszeniowych. Dzięki wspólnemu projektowi proces sterowania ruchem przychodzącym Syncrosupply można też obsługiwać w aplikacji Habbl, która jest standardowym produktem służącym do mobilnego zarządzania zleceniami – mogą z niej korzystać przewoźnicy zakontraktowanych spedycji, pobierając ją na swoje smartfony. Umożliwia ona zarówno planistom, jak i kierowcom cyfrowe obserwowanie całego procesu transportowego od wyruszenia pojazdu w trasę po realizację dostawy w fabryce. Stanowi też ułatwienie w elastycznym planowaniu harmonogramu w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych problemów oraz w dalszym optymalnym wykorzystaniu czasów kierowania. Aplikacja Habbl została opracowana w wielu wersjach językowych, co znacznie ułatwia komunikację z kierowcami innych narodowości. Ponadto w nowym Actrosie Mercedes-Benz jest w pełni zintegrowana w Kokpicie Multimedialnym pojazdu. W narzędziu tym kierowca otrzymuje również informacje na temat miejsca rozładunku, do którego prowadzą go prezentowane punkty trasy. Aby umożliwić szybkie rozpoczęcie pracy z aplikacją Habbl, Fleetboard Logistics udostępnia kontraktowym spedytorom Daimler Truck AG bazowy system przepływu pracy Habbl – jako wzór. Aplikacja Habbl i system kontrolujący ruch ciężarówek Syncrosupply mogą komunikować się ze sobą bez żadnych problemów technicznych. Nie jest więc już konieczna specjalna implementacja.

Udoskonalenie możliwości planowania

Upraszczając procedury zgłaszania się samochodów ciężarowych, Daimler kontynuuje cyfryzację procesów w ramach swojej logistyki dostaw. W pierwszym etapie nowa procedura będzie sukcesywnie wprowadzana także w innych niemieckich zakładach produkcyjnych. Można ją zastosować do obsługi wszystkich scenariuszy dostaw z zarządzaniem oknami czasowymi i centralną rejestracją samochodów ciężarowych – a więc właśnie tych punktów w łańcuchu logistycznym, w których często tworzą się kolejki kierowców i ciężarówek. „Automatyczny proces komunikacji pokazuje, w jaki sposób my, jako producent samochodów ciężarowych, ułatwiamy naszym klientom z branży logistycznej wykorzystanie pojazdów i zwiększenie jego efektywności”, mówi Stefan Buchner, członek zarządu Daimler Truck AG.

Więcej informacji: https://www.habbl.com/de-DE/vda