Stuttgart,
24
września
2020
|
11:17
Europe/Warsaw

Mercedes-Benz Trucks prezentuje w swoich samochodach ciężarowych dwie światowe nowości zwiększające bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Podsumowanie
  • Active Sideguard Assist ze zautomatyzowaną funkcją hamowania dostępny od czerwca 2021 roku dla większości wzorów konstrukcyjnych Actrosa i Arocsa, jako uzupełnienie asystenta martwego pola.
  • Active Drive Assist 2 dostępny również od czerwca 2021 roku dla większości wzorów konstrukcyjnych Actrosa – wyposażony w funkcję awaryjnego zatrzymania pojazdu (Emergency-Stop-Funktion), która w razie konieczności automatycznie zatrzyma ciężarówkę.

Mercedes-Benz Trucks zawsze był pionierem w swojej branży pod względem zwiększania bezpieczeństwa pojazdów. Firma ta już od wielu lat inwestuje setki milionów euro w badania i prace rozwojowe nad możliwościami coraz lepszego wsparcia kierowców w ich pracy za pomocą systemów asystujących oraz nad zwiększeniem bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. Przykładem najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie są dwa systemy, które będą dostępne od czerwca 2021 roku: Active Sideguard Assist ze zautomatyzowaną funkcją hamowania oraz Active Drive Assist 2 ze zautomatyzowaną funkcją awaryjnego zatrzymania pojazdu.

Każdy wypadek to o jeden wypadek za dużo, dlatego należy uczynić wszystko co możliwe, aby go uniknąć lub przynajmniej złagodzić jego następstwa dla wszystkich jego uczestników.

Kluczowe znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego mają przede wszystkim systemy asystujące, które w rozpoznanych przez system sytuacjach krytycznych zapewniają kierowcy aktywne wsparcie, nie zwalniając go jednocześnie z odpowiedzialności za przebieg jazdy. Już kilka lat temu niemiecki Federalny Związek Transportu, Logistyki i Recyklingu wraz z Branżowym Zrzeszeniem Transportu i Gospodarki Transportowej oraz firmą ubezpieczeniową Kravag-Versicherung przeprowadziły badania terenowe z udziałem ponad 1000 pojazdów, które dowiodły, że samochody ciężarowe wyposażone w systemy asystujące kierowcy wykazują o 34 procent niższe prawdopodobieństwo udziału w wypadku niż referencyjne pojazdy tego samego rodzaju.

Dzięki takim systemom, jak asystent hamowania awaryjnego Active Brake Assist piątej generacji (ABA 5), asystent martwego pola z funkcją rozpoznawania pieszych i rowerzystów, Active Drive Assist do jazdy częściowo zautomatyzowanej (poziom 2) oraz MirrorCam zastępujący lusterka główne i szerokokątne, Mercedes-Benz po raz kolejny znacznie zwiększył bezpieczeństwo swoich samochodów ciężarowych. Dotyczy to szczególnie najnowszej generacji Actrosa oraz większości modeli Arocsa, które pod względem architektury bezpieczeństwa i montowanych systemów asystujących oferują obecnie najwyższy standard spośród wszystkich samochodów ciężarowych Mercedes-Benz.

Nowość: Active Sideguard Assist ze zautomatyzowaną funkcją hamowania

Prowadzenie ciężkiej ciężarówki w ruchu miejskim, na niekiedy wąskich ulicach i zagmatwanych skrzyżowaniach, jest wielkim wyzwaniem dla wielu zawodowych kierowców. Dotyczy to szczególnie manewrów skrętu, podczas których kierowca musi z jednej strony zwracać uwagę na sygnalizację świetlną, znaki oraz pojazdy nadjeżdżające z przeciwka i przecinające tor jazdy, a z drugiej strony obserwować pieszych i rowerzystów po bokach.

Jednocześnie nieposiadający dodatkowej ochrony uczestnicy ruchu drogowego często nie są nawet świadomi, że w określonych sytuacjach kierowca ciężarówki może ich nie dostrzegać. Ponadto ciężkie samochody ciężarowe o długim rozstawie osi lub z przyczepą skręcają często w sposób niezrozumiały dla innych użytkowników dróg: przed skrętem wjeżdżają najpierw prosto na skrzyżowanie, co pozwala uwzględnić charakterystykę nadążania naczepy bądź przyczepy. Rowerzysta znajdujący się po stronie pasażera lub pieszy przechodzący przez jezdnię może wtedy nawet nie spodziewać się skrętu ciężarówki, ale sądzić raczej, że będzie ona kontynuowała jazdę na wprost.

Aktywne hamowanie może być kolejną funkcją ratującą życie

W powyższych sytuacjach z pomocną interwencją przychodzi opracowany przez Mercedes-Benz Trucks asystent martwego pola, który już od 2016 roku dostępny jest fabrycznie dla wielu modeli z typoszeregów Actrosa, Arocsa lub Econica. Jeśli podczas skręcania w prawo w monitorowanej strefie po stronie pasażera asystent martwego pola wykryje na przykład rowerzystę lub osobę pieszą, ostrzega o tym kierowcę w ramach wielostopniowego procesu.

Od czerwca 2021 roku Mercedes-Benz Trucks, oprócz asystenta martwego pola, zaoferuje system Active Sideguard Assist (ASGA) – z kolejną funkcją, która może ratować życie. Nowy system już nie tylko ostrzeże kierowcę przed poruszającymi się rowerzystami lub pieszymi po stronie pasażera, ale także (do prędkości skrętu 20 km/h) uruchomi zautomatyzowane hamowanie aż do zatrzymania pojazdu, jeśli kierowca sam nie zareaguje na dźwięki ostrzegawcze. System ASGA rozpoznaje konieczność hamowania na podstawie kąta skrętu, i w idealnym przypadku może zapobiec ewentualnej kolizji. Mercedes-Benz Trucks jest pierwszym na świecie producentem samochodów ciężarowych oferującym tego rodzaju system z aktywną funkcją hamowania – chce w ten sposób przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków podczas skrętu w prawo, skutkujących ciężkimi obrażeniami lub nawet śmiercią.

Nowość: Active Drive Assist 2 z funkcją awaryjnego zatrzymania pojazdu (Emergency-Stop-Funktion)

Kolejnym krokiem w rozwoju systemów bezpieczeństwa jest system Active Drive Assist (ADA), który w nowym Actrosie po raz pierwszy na świecie umożliwia częściowo zautomatyzowaną jazdę seryjną ciężarówką (2 poziom zautomatyzowanej jazdy). W określonych warunkach aktywnie wspiera on kierowcę we wzdłużnymi i poprzecznym prowadzeniu ciężarówki – potrafi w sposób zautomatyzowany utrzymywać odstęp, przyspieszać oraz skręcać, o ile spełnione są niezbędne warunki systemowe, np. wystarczający promień zakrętu czy wyraźnie widoczne poziome oznaczenia pasa ruchu. Jeżeli kierowca zbyt mocno zbliży się do poprzedzającego pojazdu, system ADA może samoczynnie wyhamować pojazd aż do osiągnięcia ustawionego wcześniej odstępu. Gdy następnie odległość od poprzedzającego pojazdu znów będzie wystarczająca, system ponownie przyspieszy do ustawionej prędkości.

Dostępna od czerwca 2021 roku jego najnowsza generacja, ADA 2, potrafi jeszcze więcej – może zainicjować zatrzymanie awaryjne, jeżeli wykryje, że kierowca zaprzestał ingerowania w proces prowadzenia pojazdu, na przykład z powodu problemów zdrowotnych. Najpierw, za pomocą sygnałów wizualnych i dźwiękowych, system wzywa kierowcę, aby położył ręce na kierownicy. Jeżeli po 60 sekundach, w tym kilku ostrzeżeniach, kierowca nie zareaguje skrętem kierownicy, przyspieszeniem, hamowaniem lub obsługą systemów pojazdu (na przykład za pomocą przycisków na kierownicy), system (w granicach swoich możliwości) może bezpiecznie zwolnić na pasie ruchu aż do zatrzymania pojazdu, ostrzegając przy tym kierowców następnych pojazdów za pomocą świateł awaryjnych. Zainicjowane przez system awaryjne zatrzymywanie pojazdu można w każdej chwili przerwać poprzez użycie funkcji kickdown. Po zatrzymaniu pojazdu system automatycznie uruchamia nowy elektroniczny hamulec postojowy, a ponadto odryglowuje drzwi, aby w razie zaistnienia zdarzenia medycznego umożliwić ratownikom medycznym, lub innym osobom udzielającym pomocy, szybkie dotarcie do kierowcy.

Active Brake Assist 5 – asystent hamowania awaryjnego na autostradzie i w ruchu miejskim

Nie należy mylić zautomatyzowanego hamowania przez system Active Sideguard Assist czy automatycznego zatrzymania pojazdu przez Active Drive Assist 2 z funkcją hamowania awaryjnego systemu Active Brake Assist 5. ABA 5 współpracuje z połączonym systemem radarów i kamer oraz, w porównaniu z ABA 4, przy prędkości pojazdu do 50 km/h reaguje na poruszające się osoby nie tylko hamowaniem częściowym, lecz pełnym automatycznym hamowaniem.

Gdy ABA 5 rozpozna niebezpieczeństwo kolizji z poprzedzającym pojazdem, nieruchomą przeszkodą lub z przecinającą tor jazdy, nadchodzącą z przeciwka, poruszającą się na pasie lub zatrzymującą się nagle ze strachu osobą, najpierw ostrzega o tym kierowcę wizualnie i dźwiękowo. Jeśli kierowca nie zareaguje odpowiednio, w drugim kroku system inicjuje częściowe hamowanie z opóźnieniem trzech metrów na sekundę – odpowiada to mniej więcej połowie maksymalnej mocy hamowania. Jeśli pomimo tego niebezpieczeństwo kolizji nie mija, system ABA 5, w granicach swoich możliwości, automatycznie wykonuje pełne hamowanie, a po zatrzymaniu pojazdu uruchamia nowy elektroniczny hamulec postojowy.

Wszystkie systemy asystujące Mercedes-Benz Trucks są zawsze zaprojektowane w taki sposób, aby optymalnie wspomagały kierowcę w granicach działania systemu. Jednocześnie zgodnie z przepisami prawa kierowca zachowuje zawsze kontrolę nad pojazdem i ostateczna odpowiedzialność za ciężarówkę spoczywa właśnie na nim.