Kawasaki, Japonia,
22
lipca
2021
|
09:30
Europe/Warsaw

Mitsubishi Fuso ogłasza ambitne plany dotyczące osiągnięcia neutralności emisji CO2 w całym łańcuchu tworzenia wartości

Podsumowanie
  • Zakład produkcyjny w portugalskim Tramagal do końca 2022 roku osiągnie neutralność pod względem emisji CO2.
  • Najdalej do 2039 r. neutralność węglową osiągną zakłady produkcyjne w Japonii.
  • Od 2015 fabrykom w Kawasaki i Nakatsu udało się ograniczyć emisję CO2 o 17%.

Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC; siedziba: Kawasaki, prefektura Kanagawa; Prezes i Dyrektor Generalny: Hartmut Schick), stanowiąca integralną część Daimler Truck AG, z dumą ogłasza, że MFTBC pójdzie za przykładem Daimler Trucks & Buses w realizacji ambitnych planów dotyczących osiągnięcia neutralności emisji CO2 przez zakłady produkcyjne. Firma stawia sobie za cel przestawienie wszystkich zakładów produkcyjnych na zeroemisyjne tory do roku 2039. Należąca do MFTBC portugalska spółka zależna, Mitsubishi Fuso Truck Europe S.A. (MFTE; siedziba: Tramagal, Portugalia), osiągnie neutralność węglową już w roku 2022, a zakłady zlokalizowane w Japonii najpóźniej w 2039 r. Od 2015 r. fabrykom MFTBC w Kawasaki i Nakatsu udało się ograniczyć poziom emisji CO2 o 17%.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat różne społeczności na całym świecie gwałtownie przyspieszyły swoje działania zmierzające do dekarbonizacji i osiągnięcia neutralności węglowej. Na przykład japoński rząd ogłosił, że będzie „starał się osiągnąć neutralność węglową [w branży motoryzacyjnej], a także w całym łańcuchu dostaw” w ramach planu działania na rzecz Strategii Zielonego Rozwoju zatwierdzonego przez ten rząd w czerwcu 2021 r.

W ramach tych zmian MFTBC realizuje cel Daimler Trucks & Buses, polegający na sprzedaży wyłącznie nowych pojazdów, które są neutralne emisyjnie na drodze („tank-to-wheel”/ „od zbiornika energii do kół napędowych pojazdu”) w Europie, Japonii i Ameryce Północnej najpóźniej od 2039 r. Daimler Truck AG zamierza osiągnąć ten cel poprzez elektryfikację swoich pojazdów w ramach dwutorowej strategii. Według planów już od 2022 r. oferta Daimler Trucks & Buses na głównych rynkach sprzedaży w Europie, USA i Japonii ma zawierać seryjnie produkowane pojazdy z akumulatorowym napędem elektrycznym. Począwszy od 2027 r. firma pragnie uzupełniać swoje portfolio o produkowane seryjnie pojazdy z napędem na wodorowe ogniwa paliwowe. Ostatecznym celem jest osiągnięcie neutralności emisji CO2 w transporcie drogowym do roku 2050.

Poza wymienionymi celami dotyczącymi produktów, Daimler Truck AG zaangażował się również we wspieranie zasad zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do innych aspektów łańcucha tworzenia wartości, w tym także w procesie produkcyjnym. Wszystkie zlokalizowane w Europie zakłady Daimler Trucks & Buses będą od 2022 r. korzystać z neutralnych emisyjnie dostaw energii.

Zakład w Tramagal osiągnie neutralność węglową do roku 2022

Firma MFTE ogłosiła, że portugalski zakład Tramagal wyznaczy kierunek dla produkcji samochodów ciężarowych zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, osiągając neutralność węglową do końca 2022 r. Obecnie fabryka w Tramagal stanowi europejskie centrum produkcji lekkich samochodów ciężarowych FUSO Canter i elektrycznych ciężarówek eCanter.

Inicjatywy podejmowane w zakładzie w Tramagal:

  • umowy na dostawy „zielonej energii”, zwiększenie produkcji energii słonecznej na miejscu oraz przestawienie się na konsumpcję własną
  • wszystkie pojazdy należące do logistyki zakładowej oraz flota magazynowa zostaną wymienione na pojazdy elektryczne
  • zakład przeanalizuje również możliwości w zakresie produkcji tzw. zielonego wodoru z wykorzystaniem paneli słonecznych, aby z czasem zastąpić zużycie gazu ziemnego

Zakład produkcyjny w Tramagal

W ostatnich latach zakład produkcyjny w Tramagal skutecznie stopniowo ograniczał emisję CO2 i planuje jej dalszą redukcję o połowę w 2021 r. w porównaniu z rokiem poprzednim, a następnie osiągnięcie całkowitej neutralności emisji dwutlenku węgla w produkcji w 2022 r.

Produkcja MFTBC na drodze do osiągnięcia neutralności emisyjnej w roku 2039 – emisja zakładów w Kawasaki i Nakatsu niższa o 17%

Trzy inne zakłady MFTBC na terenie Japonii, zlokalizowane w Kawasaki, Toyama i Nakatsu, pójdą w ślady fabryki w Tramagal, dążąc do osiągnięcia neutralności emisji CO2 najpóźniej w roku 2039.

W zakładzie w Kawasaki, gdzie również znajduje się siedziba główna MFTBC, oraz w zakładzie w Nakatsu, gdzie produkuje się skrzynie biegów, MFTBC wdrożył 5-leteni plan obniżenia poziomu emisji dwutlenku węgla o 17% w porównaniu z poziomem z 2015 r. Bazując na tych osiągnięciach, MFTBC stworzył nowy plan działań na potrzeby dekarbonizacji zakładu produkcyjnego w Kawasaki do 2039 r. Inne zakłady odgrywające ważną rolę w sieci produkcyjnej MFTBC, w tym, fabryka autobusów w Toyamie i zakład w Nakatsu, także zostaną objęte celem wyznaczonym na 2039 r.

W planie określono kilka kluczowych metod:

(1) Oszczędności energii: ograniczenie zużycia energii w obszarach produkcyjnych poprzez zmniejszenie popytu i wprowadzenie energooszczędnych urządzeń.

(2) Produkcja energii odnawialnej: zmniejszenie zużycia CO2 poprzez produkcję energii odnawialnej;

- w latach 2013 i 2014 na dachach budynków zakładu w Kawasaki zainstalowane zostały panele fotowoltaiczne;

- instalacja dodatkowych paneli planowana jest w najbliższej przyszłości;

- rozważana jest także integracja innych źródeł energii, np. wodoru;

- zakup zielonej energii oraz obniżenie współczynnika emisji CO2 we współpracy z firmami energetycznymi.

(3) Uzyskanie certyfikatu w zakresie emisji CO2

Zakład w Kawasaki

Firma MFTBC rozpoczęła również badania nad możliwościami obniżenia poziomu emisji CO2 wytwarzanego w procesie produkcji, analizując na przykład możliwość ograniczenia emisji CO2 i lotnych związków organicznych na etapie lakierowania pojazdów poprzez zastosowanie w szerszym zakresie innych metod wykończenia powierzchni.

MFTBC zamierza też osiągnąć neutralność węglową w całym łańcuchu tworzenia wartości

Oprócz obszarów produkcji, MFTBC przygląda się również innym elementom motoryzacyjnego łańcucha tworzenia wartości. Na każdym etapie rozważamy metody sprzyjające ograniczeniu i eliminacji emisji dwutlenku węgla, a część z nich została już wdrożona.

Logistyka

Logistyka to kolejny obszar, na którym MFTBC skupia obecnie swą uwagę z myślą o propagowaniu redukcji emisji CO2 w łańcuchu tworzenia wartości. Firma MFTBC rozpoczęła ocenę metod pomiarów emisji dwutlenku węgla zarówno podczas odbioru materiałów i komponentów od naszych dostawców, jak i w trakcie dostaw naszych produktów do odbiorców. W tych obszarach wdrożono już następujące środki zaradcze:

- ograniczenie emisji CO2 w trakcie dostaw poprzez korygowanie liczby pojazdów ciężarowych dostarczających komponenty i produkty, optymalizację form transportu; dostosowanie utylizacji ładunków i tras;

- instalacja elektrycznych wózków widłowych, emitujących mniejszą ilość dwutlenku węgla, na potrzeby logistyki wewnętrznej.

MFTBC tworzy plan osiągnięcia neutralności węglowej na potrzeby prowadzonych operacji logistycznych i wkrótce rozszerzy obszary podejmowanych działań.

Zaopatrzenie

Jeśli chodzi o zaopatrzenie MFTBC, zrównoważony rozwój stanowił i nadal stanowi istotny aspekt w procesie oceny dostawców zgodnie ze standardami w zakresie zrównoważonego rozwoju stosowanymi we współpracy z dostawcami Daimler oraz wytycznymi Daimler Trucks w dziedzinie zaopatrzenia. Jako część Daimler Trucks, MFTBC wspiera ochronę klimatu i zrównoważony rozwój wśród naszych dostawców i stymuluje ich do osiągania wysokich standardów zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w ich własnych łańcuchach dostaw.

Przykładem takiego działania jest badanie dotyczące ochrony klimatu CDP (CDP Climate Protection Survey). W trosce o zwiększenie transparentności w zakresie oddziaływania naszych łańcuchów dostaw na środowisko naturalne, Daimler Trucks współpracuje z organizacjami takimi, jak CDP (dawniej Carbon Disclosure Project). W roku 2020 najważniejsi dostawcy zostali zaproszeni do wzięcia udziału w dorocznym badaniu, które miało na celu przekazanie informacji na temat ich oddziaływania na środowisko, w tym poziomu ich emisji CO2. Do udziału w badaniu zaproszono dotychczas dostawców reprezentujących ponad 70% rocznego wolumenu zakupów Daimler Trucks & Buses, a w roku 2021 zakres ten zostanie rozszerzony oraz wesprze działania mające na celu ograniczenie emisji CO2 w motoryzacyjnym łańcuchu dostaw.

Inne inicjatywy obejmują propagowanie ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju wśród dostawców poprzez przyznawanie dorocznej nagrody za działania w zakresie zrównoważonego rozwoju w skali całego koncernu Daimler. Nagroda ta przyznawana jest we wszystkich segmentach od roku 2019 i ma na celu uhonorowanie dostawców, którzy wyróżniają się dzięki swemu zaangażowaniu w obszarach ochrony klimatu i zasobów.

Firma MFTBC nie zamierza czekać do roku 2039 i nie jest odosobniona w swoich działaniach

Mimo, że firma MFTBC wyznaczyła rok 2039 jako docelowy, to podjęła jednocześnie zobowiązanie osiągnięcia neutralności emisji CO2 w możliwie najszybszym czasie. Ponieważ zakład w Tramagal i inne zakłady produkcyjne Daimler Trucks & Buses na terenie Europy są na drodze do osiągnięcia neutralności węglowej do roku 2022, wnioski i doświadczenia tych lokalizacji będą pomocne w procesie przyspieszenia działań MFTBC, mających na celu ograniczenie wpływu oddziaływania na środowisko w skali globalnej. Ponadto włączając w swoje inicjatywy także inne podmioty koncernu, MFTBC będzie w dalszy sposób przyczyniać się do osiągania celów w zakresie neutralności węglowej przez Daimler Trucks & Buses.

„Zmiany klimatyczne to kwestia, która wymaga uwagi i rozwiązań w skali globalnej. Dlatego proces elektryfikacji pojazdów użytkowych wiąże się z zaangażowaniem nie tylko producentów czy odbiorców. Zgodność wewnątrzsektorowa i wsparcie rządowe także odegrają istotną rolę w procesie skutecznej transformacji w obszarze łańcuchów logistyczno-dostawczych. Działania podejmowane wspólnie przez sektory państwowe i prywatne są niezbędne do powodzenia tak ważnego wyzwania”, stwierdził Hartmut Schick, Prezes i Dyrektor Generalny MFTBC.

W skrócie o MFTBC

Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) z siedzibą w Kawasaki, w Japonii, należy do wiodących, azjatyckich producentów pojazdów dostawczych; 89,29% akcji koncernu należy do Daimler Truck AG, a 10,71% do różnych spółek z grupy Mitsubishi, Będąc ikoną wśród japońskich producentów pojazdów użytkowych, z ponad 85-letnią obecnością na rynku marki FUSO, MFTBC produkuje całą gamę pojazdów użytkowych, w tym ciężarówki lekkie, średnie i ciężkie oraz autobusy, a także silniki przemysłowe dla odbiorców z ponad 170 rynków na świecie. W roku 2017 spółka MFTBC wprowadziła innowacyjny, lekki samochód ciężarowy z napędem elektrycznym eCanter, a w 2019 Super Great – pierwszą, japońską ciężarówkę heavy-duty wyposażoną w technologię zautomatyzowanej jazdy – Level 2 Automated Driving Support Technology, stanowiącą punkt odniesienia dla japońskiego rynku pojazdów użytkowych. MFTBC działa pod parasolem Daimler Trucks Asia wraz ze swoją partnerską firmą Daimler India Commercial Vehicles (DICV) w Indiach. Ta strategiczna jednostka organizacyjna umożliwia współpracę w takich obszarach, jak rozwój produktu, zaopatrzenie w części i produkcja, co pozwala zapewnić klientom najlepszą możliwą jakość.

W skrócie o Daimler Trucks Asia

Daimler Trucks Asia (DTA), podlegający Daimler Truck AG, jest jednostką organizacyjną, która współzarządza Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) – ikoną japońskiego sektora pojazdów użytkowych, z ponad 85-letnią historią marki FUSO, oraz Daimler India Commercial Vehicles (DICV), którego pozycja stale się umacnia na rynku w Indiach. DTA przyjął strategiczny model biznesowy, umożliwiający podmiotom z grupy współpracę w zakresie rozwoju produktu, produkcji, eksportu, zaopatrzenia i prowadzenia działalności badawczej, aby dostarczać klientom innowacyjne, najnowocześniejsze i najbardziej wartościowe produkty. W ramach swojej wizji DTA pragnie „rozwijać rozwiązania w zakresie mobilności w celu poprawy jakości życia ludzi i stanu planety”, zgodnie z hasłem Daimler Trucks: „For all who keep the world moving” („dla wszystkich, którzy wprawiają świat w ruch”).