Wörth,
23
września
2020
|
12:15
Europe/Warsaw

Nowe cyfrowe produkty i usługi

Podsumowanie

Usługi cyfrowe – Mercedes-Benz Trucks maksymalizuje dyspozycyjność pojazdów

 • W procesie cyfryzacji producenci samochodów ciężarowych stają się operatorami usług
 • Cyfrowe ciężarówki z usługami dodanymi (VAS) dla branży logistycznej
 • Truck-as-a-Service podstawą optymalnej zdolności przewozowej

Technika cyfrowa zmienia oblicze logistyki i łączy wszystkie ogniwa łańcucha tworzenia wartości – ponad granicami przedsiębiorstw. Usługodawcy logistyczni wchodzą w nową rolę: stają się menedżerami procesów i dostawcami danych. Do pełnienia takich funkcji potrzebują oni samochodów o nowych właściwościach bazowych – zamiast trwałych zasobów preferują teraz rozwiązania cyfrowe, które umożliwiają świadczenie określonych usług. Tym samym zmienia się też funkcja producenta samochodów, który staje się operatorem usług. Jego nową misją jest zaoferowanie użytkownikom ciężarówek takich wartości dodanych, które pomogą im w świadczeniu usług logistycznych. Pojazd zostaje powiązany z procesem logistycznym – tak ściśle, jak nigdy dotąd. Mercedes-Benz Trucks podejmuje się tych zadań, oferując rozwiązania cyfrowe, służące do optymalizacji procesów logistycznych, flot samochodowych oraz poszczególnych pojazdów – w rezultacie sama ciężarówka będzie oferowana jako usługa: Truck-as-a-Service. Dzięki takiemu dostosowaniu oferowanych pojazdów do potrzeb, powstaje z gruntu nowa wartość dodana – zwiększa się dyspozycyjność pojazdu ciężarowego w realnej eksploatacji u klienta. Mercedes-Benz Trucks, jako digital truck provider, chce wspierać swoich klientów w dalszym podnoszeniu wydajności ich samochodów ciężarowych.

Łączność sieciowa – wyposażenie techniczne, jakiego potrzebuje cyfrowa ciężarówka

Aby zyskać miano cyfrowej ciężarówki, samochód ciężarowy Mercedes-Benz musi posiadać określone komponenty techniczne, stanowiące bazę usługowych rozwiązań cyfrowych. Należy do nich Truck Data Center 7 lub – dla produktów obcych z ustandaryzowanym unijnym interfejsem FMS (ang. Fleet Management Systems) – Truck Data Center 7 (FB Card), służący jako urządzenie sterujące do pełnej komunikacji z pojazdem. System ten zbiera dane z pojazdu, czujników i naczepy oraz, wykorzystując stałe połączenie online, obsługuje transfer tych danych do back-endu w chmurze. Z kolei Multimedia Cockpit z interfejsem Mercedes-Benz User Interface HMI daje kierowcy dostęp do tych informacji oraz do rozlicznych aplikacji ułatwiających pracę. Aplikacje te są na żądanie dostępne na portalu Mercedes-Benz Truck App Portal, a ich instalowanie w ciężarówce odbywa się na drodze transmisji bezprzewodowej.

Optymalizacja logistyki – doskonalenie procesów dzięki usługom cyfrowym

Za sprawą HABBL Transport ciężarówka staje się narzędziem logistycznym. System o nazwie Mobile Workflow Management, przejęty przez Daimler Truck AG w pierwszym kwartale roku 2019 od spółki EIKONA AG, steruje procesami transportowymi, krok po kroku asystując kierowcy w realizacji zadań. Od końca 2020 roku system ten będzie łączył informacje dostarczane z pojazdu przez Fleetboard, takie jak czasy kierowania i czasy odpoczynku, czy pozycja GPS wraz z aktualnym statusem kursu.

HABBL – cyfrowo do celu

 • Procesy analogowe w logistyce ustępują miejsca cyfrowym procesom przepływu pracy
 • Płynne przejście między zadaniami realizowanymi w pojeździe i poza nim
 • HABBL Task steruje realizacją zadań w całym otoczeniu spedycyjnym

HABBL Transport steruje kursami ciężarówek. Stosowna aplikacja HABBL jest intuicyjna w obsłudze. Przeprowadza ona kierowcę ciężarówki krok po kroku przez aktualny proces przepływu pracy aż do celu, tj. do finalizacji zlecenia. Od kontroli pojazdu przed wyjazdem (z uwzględnieniem wszystkich punktów kontrolnych określonych w przepisach), poprzez dokładne zapisanie adresu w nawigacji, po wystawienie potwierdzenia dostawy (POD) – HABBL dostarcza kierowcy wszelkie niezbędne informacje i pilnuje, aby zadania były realizowane w prawidłowej kolejności. Pozwala to uniknąć błędów, a jakość procesu polepsza się. Użytkownik może tworzyć osobne procesy przepływu pracy dla każdego klienta, każdego kursu, a nawet dla każdego przewożonego towaru – z dokładnym instrukcjami postępowania dla kierowcy. Tym sposobem HABBL umożliwia cyfryzację procesów transportowych.

Jednocześnie aplikacja ta zapewnia ogromną transparentność. Po wykonaniu każdego zadanego kroku wszyscy uczestnicy danego procesu są informowani o jego aktualnym statusie. Dzięki temu dyspozytor, a także ewentualnie nadawca i odbiorca przesyłki, automatycznie dowiadują się o postępie kursu. Informacje te obejmują pozycję GPS oraz przewidywany czas dojazdu (ETA) do określonego odbiorcy. Od końca roku 2020 HABBL będzie uwzględniał także czasy kierowania i odpoczynku, co pozwoli dokładniej prognozować realizację zlecenia.

Aplikację HABBL można bezpośrednio zainstalować w kokpicie multimedialnym nowego Actrosa z portalu Mercedes-Benz Truck App Portal. Jeśli dane kursu zostaną przesłane również na mobilne urządzenie końcowe, kierowca będzie mógł bez trudności wykonywać inne kroki procesu – takie jak skanowanie, fotografowanie czy przyjmowanie cyfrowych podpisów – również poza kabiną pojazdu. Postęp procesu będzie wtedy nadal dokumentowany. HABBL Transport ma zastąpić usługę Zarządzania Transportem Fleetboard, dla której producent zakończy wsparcie techniczne z dniem 31.12.2021 r.

Aplikacja z HABBL Task sterować będzie realizacją zadań generowanych niezależnie od kursu, całkowicie poza cyfrową ciężarówką. Mobile Workflow Management również wtedy będzie asystować pracownikom w wykonywaniu zadań spedycyjnych, np. regularnych kontrolach hali, przeglądach wózków widłowych czy dalszych czynnościach w zakresie zarządzania infrastrukturą. Można nim zastąpić m.in. wszelkie papierowe listy kontrolne.

Optymalizacja floty – całościowa koordynacja

Osoby kierujące flotami samochodowymi, które zarządzają zasobami firm spedycyjnych, chętnie wybierają Fleetboard. Teraz pojawia się nowa generacja tego pionierskiego rozwiązania telematycznego, na nowej platformie technicznej i z unowocześnionym interfejsem użytkownika.

Fleetboard – szybki dostęp do istotnych informacji

 • Nowoczesny interfejs użytkownika
 • Lokalizacja GPS z odświeżaniem co 30 sekund
 • Portalowy wyświetlacz do obsługi systemów asystujących
 • Proaktywnie podawane informacje w Centrum Powiadomień
 • Wbudowany MB Uptime
 • Bazowe funkcje telematyczne w aplikacji Fleetboard Manager

Nowy portal Fleetboard jest szybki, skalowalny i konkretny. Obecnie, po migracji platformy do Microsoft Azure Cloud, przenoszone są tam wszystkie usługi – i będą one sukcesywnie udostępniane od września 2020 r. Oprócz częstszej aktualizacji dojdą nowe funkcje. W ramach nowego interfejsu użytkownika klienci Fleetboard będą proaktywnie otrzymywali najważniejsze informacje w Centrum Powiadomień. Wysyłane będą np. zalecenia czynności do wykonania z MB Uptime oraz zgłoszenia zdarzeń (Report-Events), m. in. gdy system rozpozna możliwość wystąpienia awarii unieruchamiającej pojazd na drodze. Pozwoli to na szybkie reagowanie i oszczędzi pracochłonnego analizowania sytuacji.

Codzienną obsługę ułatwiać będzie nie tylko zaktualizowana baza techniczna, ale przede wszystkim nowy interfejs użytkownika. Dzięki niemu informacje prezentowane będą szybciej i bardziej intuicyjnie, w połączeniu z inteligentną usługą telematyczną MB Uptime. Menedżerowie flot po jednokrotnym zalogowaniu (single sign-on) będą mogli kontrolować kursy pojazdów, a także niezbędne naprawy i przeglądy – w jednorodnym środowisku graficznym. Sukcesywne przenosiny użytkowników Fleetboard do tego nowego cyfrowego „świata” mają potrwać do połowy nadchodzącego roku.

Nowy interfejs użytkownika Fleetboard wnosi też nowe, szerokie możliwości w zakresie zarządzania ruchem pojazdów. Funkcja lokalizacji w czasie rzeczywistym odświeża teraz pozycję GPS ciężarówek regularnie co 30 sekund. Przewidziano możliwość planowania tras i kalkulacji opłat drogowych. Kolejną nowością jest centralne udostępnianie informacji dotyczących użycia systemów bezpieczeństwa w pojazdach floty. Aplikacja zasygnalizuje moment wyłączenia przez kierowcę systemu Active Brake Assist 5 (ABA 5) lub asystenta utrzymania pasa ruchu (LDWS), a także zarejestruje, jak często były one wyłączane. Dostęp do takich informacji pozwoli menedżerom flot uwrażliwić swoich kierowców na ważną rolę obu systemów.

Z myślą o nowym Actrosie F, funkcjonalnym pojeździe do transportu dalekobieżnego, udostępniono bazowe funkcje telematyczne w aplikacji Fleetboard Manager na Androida i iOS. To bezpłatne narzędzie poinformuje o emisji CO2, pozycji GPS, przebiegu pozostałym do wizyty w serwisie oraz zużyciu paliwa dla poszczególnych samochodów. Dodatkowo oceni ono styl jazdy i wskaże potencjalne źródła oszczędności.

Mercedes-Benz Truck App Portal – przydatne aplikacje dla kierowców

 • Zintegrowana aplikacja HABBL
 • Dostępne nowe aplikacje
 • Integracja międzynarodowych rozwiązań

Z portalu Mercedes-Benz Truck App Portal menedżerowie i dyspozytorzy flot mogą instalować w ciężarówkach nowe aplikacje, ułatwiające kierowcom codzienną pracę. Wśród programów tych na szczególną uwagę zasługuje HABBL, krok po kroku asystujący kierowcom przy realizacji zleceń. Działanie tej aplikacji jest zsynchronizowane między kokpitem multimedialnym nowego Actrosa a dowolnym urządzeniem mobilnym (służącym do obsługi zadań poza pojazdem), gdy oba obsługują ten sam kurs. Postawiono tym samym ważny krok ku stworzeniu zintegrowanego ekosystemu, stanowiącego środowisko pracy kierowcy, gdzie pojazdy, naczepy, infrastruktura i systemy czujnikowe z jednej strony, a z drugiej strony plan kursów, przewożone ładunki oraz aspekty bezpieczeństwa połączą się w funkcjonalną całość. Aplikacje z Mercedes-Benz Truck App Portal dostarczą praktycznych wskazówek, wynikających z inteligentnego zestawienia przekazywanych w czasie rzeczywistym informacji o eksploatacji pojazdu. Będą one wspierać kierowcę np. w instruktażach oraz w monitorowaniu stanu pojazdu i ładunków, ułatwiając wykonywanie zleceń. Nowością na portalu jest przykładowo Cargofleet Trailer firmy idem telematics – rozwiązanie służące do wymiany danych z naczepami i przyczepami (np. w zakresie monitorowania urządzeń chłodzących). Inne nowości to program komunikacyjny YellowFleetApp, mobilny ServiceManager (mSM) czyli narzędzie do cyfrowego zarządzania zleceniami, system do obsługi zleceń w trasie bez użycia papierowych dokumentów (cyfrowe listy przewozowe) CollectGo, ponadto Status-Tool App2Track i wreszcie mobilne rozwiązanie skanerowe o nazwie Scangaroo. Niekwestionowanym jak dotąd rekordzistą w ilości pobrań jest aplikacja Fleetboard Driver. W dalszej perspektywie oferta ma zostać poszerzona o aplikacje innych, zagranicznych firm europejskich.

Zwiększona dyspozycyjność dzięki Mercedes-Benz Uptime – gotowość do realizacji każdego zlecenia logistycznego

Mercedes-Benz Uptime to cyfrowa tarcza ochronna dla ciężarówek Mercedes-Benz. Wdrażając inteligentną komunikację sieciową, Mercedes-Benz wyznacza nowe standardy w zakresie dyspozycyjności pojazdów. Dzięki opisywanej usłudze, operatorzy flot mogą zwiększyć dyspozycyjność swoich pojazdów, aby móc przyjmować więcej zleceń logistycznych.

MB Uptime – cyfrowy parasol ochronny

 • Pełna integracja MB Uptime z Fleetboard
 • O połowę mniej nieplanowanych wizyt w serwisie
 • Od pierwszego kwartału 2021 MB Uptime zaoferuje rozwiązania w zakresie rozpoznawania wypadków drogowych i ochrony przed kradzieżą
 • Pełne wsparcie w czasie rzeczywistym – pierwsze zalecenie czynności do wykonania nadejdzie średnio w ciągu 240 sekund

Mercedes-Benz Uptime może zmniejszyć ilość nieplanowanych wizyt w warsztacie nawet o 50 procent. Tym samym polepsza dyspozycyjność pojazdów na drodze. A wiadomo, że tylko jeżdżąca ciężarówka przynosi zysk swojemu użytkownikowi. Usługa ta zostanie w pełni zintegrowana z interfejsem użytkownika Fleetboard. Spotkają się tutaj niejako dwa światy, przez co menedżerowie flot, będą mieli wgląd nie tylko w zadania koordynacyjne, lecz także w kwestie związane z odpowiedzialnością za konkretne pojazdy.

Dzięki inteligentnemu powiązaniu czujników i systemów zainstalowanych w pojeździe menedżerowie „za jednym naciśnięciem przycisku” uzyskają wgląd w informacje o stanie pojazdu. W przypadkach krytycznych usługa proaktywnie wyśle im dodatkową automatyczną wiadomość.

W oparciu o 1200 reguł, MB Uptime wykrywa stany krytyczne w 40 komponentach i sterownikach pojazdu. Gdy system rozpozna konieczność podjęcia określonych działań, w ciągu średnio 240 sekund wyśle wiadomość do zdefiniowanej osoby kontaktowej po stronie użytkownika pojazdu, a także do serwisu wskazanego przez klienta, sugerując wykonanie konkretnych czynności. W ten sposób czas diagnozy problemu, zwłaszcza w razie naprawy na miejscu, może się wydatnie skrócić. Kierowca i pojazd zyskują przez to dodatkowy czas na trasie, a menedżer floty może lepiej rozplanować korzystanie z zasobów flotowych. Skracają się czasy przestojów maszyn i ludzi.

Zakres funkcji MB Uptime jest wciąż rozszerzany i doskonalony. Od pierwszego kwartału 2021 opisywana usługa ma również rozpoznawać zdefiniowane stany pojazdu wskazujące, że doszło do wypadku, a także uruchamiać antywłamaniowy system alarmowy. Aktualizacje oprogramowania tej usługi telematycznej nie wymagają udania się do warsztatu, gdyż pobierane są bezprzewodowo i automatycznie instalują się w pojeździe.

Do opisywanej usługi, oferowanej w 19 krajach Europy, przyłączonych jest ponad 1500 dealerów Mercedes-Benz, odpowiednio przeszkolonych i certyfikowanych. Dlatego już teraz ponad 50 procent klientów zamawiających ciężarówki Mercedes-Benz* decyduje się na skorzystanie z MB Uptime. Zyskują oni wtedy znacząco lepszą dyspozycyjność swojej ciężarowej floty.

*Wartość średnia ustalona w odniesieniu do pojazdów wyposażonych w Truck Data Center na rynkach Uptime w roku 2019.

Podsumowanie: niemal nieograniczona zdolność przewozowa – digital trucks keep on running

Samochody ciężarowe Mercedes-Benz są dziś ciężarówkami cyfrowymi – digital trucks. W połączeniu z back-endem w postaci Truck Data Center oraz komplementarnymi usługami tworzą one inteligentny łańcuch cyfrowych powiązań:

 • Usprawniają zarządzanie logistyczne za pomocą aplikacji takich jak HABBL.
 • Ułatwiają cyfrowe sterowanie ruchem floty za pomocą nowego systemu Fleetboard.
 • Wznoszą potencjał eksploatacyjny flot na nowy, wyższy poziom – dzięki usłudze MB Uptime zintegrowanej z Fleetboard.

Kierowcy i operatorzy flot, czyli użytkownicy ciężarówek, na bieżąco otrzymują z pojazdów ważne informacje dotyczące aktualnych przewozów. Celem jest zawsze: zwiększenie użyteczności samochodów. Sprzyjają temu usługi, które generują prawdziwe wartości dodane. Samochody, które niemal bez przerwy gotowe są do działania i podnoszą efektywność procesu logistycznego – truck as a service. W ten sposób Mercedes-Benz Trucks wspiera swoich klientów na drodze ku nieograniczonej zdolności przewozowej.