21
lipca
2011
|
02:00
Europe/Warsaw

Nowy Mercedes-Benz Actros z systemem FleetBoard w standardzie

Nabywcy nowego Actrosa będą mieli okazję do bezpłatnego testowania pakietów Zarządzania pojazdami oraz Zarządzania czasem przez                       4 miesiące. W tym czasie FleetBoard bez żadnych opłat zapewnia szkolenie z zakresu ekonomicznej jazdy. Doświadczenia pokazują, że korzystanie z usług telematycznych już w krótkim okresie pomaga obniżyć zużycie paliwa od 5 do 15 proc.
Przewidujący i oszczędny styl jazdy pozwala również na ograniczenie zużycia eksploatacyjnego pojazdu. Rezultat? Interwały międzyprzeglądowe dla pojazdów wyposażonych w system FleetBoard sięgają 150 tysięcy kilometrów.
Firmy, które korzystają już z alternatywnych usług telematycznych, mogą natomiast równolegle skorzystać z systemu FleetBoard i porównać efekty działania obydwu rozwiązań. Po zakończeniu fazy testowej klient decyduje, czy chce przedłużyć umowę na świadczenie usług i nadal korzystać z kompleksowej oferty, czy też wybrać zakres preferowanych funkcji.
Jednorazowa opłata za korzystanie z systemu FleetBoard płatna po zakończeniu fazy testowej, nie dotyczy nabywców, którzy zdecydują na skorzystanie z kontraktu serwisowego Complete Mercedes-Benz. Pokrywa on wszystkie koszty obsługi i napraw samochodów.
- Dzięki innowacyjnej ofercie, FleetBoard przynosi klientom oszczędności już od pierwszego kilometra. To ważny krok naprzód, szczególnie w połączeniu z najoszczędniejszymi samochodami ciężarowymi na rynku. FleetBoard pozwala dyspozytorom flot na pełne wykorzystanie technologicznego potencjału ciężarówek, a przy obecnych cenach usług nic już nie stoi na przeszkodzie, by z niego nie skorzystać - podkreśla Markus Lipinsky, dyrektor zarządzający Daimler FleetBoard GmbH.
FleetBoard EcoSupport ¬- trener na pokładzie
Narzędzie FleetBoard EcoSupport na bieżąco analizuje styl jazdy kierowcy na podstawie takich parametrów jak prędkość jazdy, sposób operowania pedałem gazu czy częstotliwość używania hamulców i wspiera go w uzyskaniu możliwie niskiego zużycia paliwa. Wyniki analizy są w pełni kompatybilne z Analizą użytkowania FleetBoard. Funkcja FleetBoard EcoSupport oferowana jest jako wyposażenie każdego nowego Actrosa, niezależnie od aktywacji systemu FleetBoard.
Truck Maintenance Management redukuje przestoje
Mercedes-Benz oferuje swoim klientom specjalną usługę Truck Maintenance Management. Na podstawie danych systemu FleetBoard, umożliwia ona stworzenie harmonogramu przeglądów eksploatacyjnych we współpracy z partnerem serwisowym Mercedes-Benz, który monitoruje terminy zbliżających się przeglądów i napraw i uzgadnia je z opiekunem flot, aby skrócić czas przestoju pojazdów.
Minimalizacji przestojów sprzyja również usługa Telediagnoza. W przypadku awarii kierowca może za naciśnięciem przycisku przekazać dane diagnostyczne do centrum serwisowego, a doradca - przeanalizować objawy usterki i przygotować się do jej usunięcia jeszcze przed wyruszeniem na miejsce postoju pojazdu.
Zarządzanie pojazdami pozwala z kolei na optymalizację rozmieszczenia pojazdów i stylu jazdy. Efekt? Niższe zużycie paliwa oraz koszty eksploatacyjne przy jednoczesnym zwiększeniu elastyczności floty.
Zarządzanie transportem wspiera zarządzanie procesami logistycznymi w zakresie planowania pracy. DispoPilot - dodatkowy terminal w pojeździe - wyświetla dane dotyczące podróży i ułatwia komunikację z kierowcą. Zmiany w harmonogramie jazdy mogą być przeprowadzane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami danego przedsiębiorstwa.
Zarządzanie czasem umożliwia bierzącą rejestrację czasu prazy kierowców, pobieranie danych z kart kierowców oraz danych z pamięci masowej tachografu cyfrowego zgodnie z wymogami dotyczącymi gromadzenia danych.
Na tych samych zasadach usługi FleetBoard dostępne są również dla pojazdów innych producentów.
Dodatkowe informacje o produktach oferowanych przez Daimler FleetBoard dostępne są pod adresem: www.fleetboard.com.

Daimler FleetBoard GmbH od lat cieszy się ugruntowaną pozycją lidera w sektorze pojazdów użytkowych jako dostawca wiodącego systemu do zarządzania flotą. Urządzenia i usługi FleetBoard skierowane są do operatorów małych, średnich i dużych flot pojazdów dostawczych, pragnących zwiększyć swoją rentowność poprzez efektywne zarządzanie pojazdami, czasem i transportem. Prosta w obsłudze technologia przynosi duże ułatwienia również w codziennej pracy kierowców. 100% spółka-córka Daimler ma swoją siedzibę w Stuttgarcie. Od kwietnia 2004 r. Daimler FleetBoard GmbH posiada certyfikat DEKRA według normy DIN EN ISO 9001:2000. Od momentu wdrożenia usług FleetBoard w 2000 roku skorzystało z nich ponad 85000 pojazdów, obsługiwanych przez 2000 klientów.