Ochrona danych

Ochrona danych
Daimler wita gości na naszej witrynie i wyraża zadowolenie z zainteresowania naszym przedsiębiorstwem i naszymi produktami. Ochrona danych prywatnych ma dla nas duże znaczenie i dokładamy starań, aby odwiedzający nasze strony internetowe mieli poczucie bezpieczeństwa. Ochrona sfery prywatnej w trakcie przetwarzania danych osobowych jest dla nas ważnym aspektem, który uwzględniamy w procesach działalności naszego przedsiębiorstwa. Dane osobowe pobierane od odwiedzających nasze strony internetowe przetwarzamy zgodnie z przepisami ustawowymi landu, w którym swoją siedzibę ma placówka odpowiedzialna za przetwarzanie danych. W naszej polityce ochrony danych kierujemy się Wytyczną w zakresie ochrony danych obowiązującą dla koncernu Daimler.Strony internetowe Daimler mogą zawierać łącza do stron innych oferentów, w stosunku do których nie obowiązuje niniejsze oświadczenie w zakresie ochrony danych.


Wytyczne koncernu. Ochrona danych klientów i partnerów. (PDF)

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
Podczas Twojej wizyty na naszych stronach internetowych nasz serwer Web standardowo zapisuje adres IP przydzielany Tobie przez Twojego dostawcę usług internetowych, adres strony internetowej, z której do nas przychodzisz, adresy stron internetowych, które u nas odwiedzasz, a także datę i czas pobytu na naszej witrynie. Dane osobowe zapisywane są tylko wtedy, gdy podajesz je nam z własnej inicjatywy, np. w ramach rejestrowania się, udziału w ankiecie z nagrodami lub zawierania umowy.

Wykorzystywanie i dalsze przekazywanie danych osobowych
Daimler wykorzystuje dane osobowe dla potrzeb technicznego zarządzania stronami internetowymi, obsługi klientów, przeprowadzania ankiet dotyczących produktów oraz w celach marketingowych wyłącznie w niezbędnym w danym przypadku zakresie.

Dane osobowe przekazywane są instytucjom i urzędom państwowym jedynie w obligatoryjnych przypadkach określonych w krajowych przepisach prawnych. Nasi pracownicy, agencje i dealerzy zobowiązani są do zachowania poufności.


Możliwości wyboru
Na podstawie zebranych danych osobowych mamy możliwość informowania o naszych produktach i usługach, a także przeprowadzania ankiet w tym zakresie. Oczywiście udział w takich akcjach jest dobrowolny. W razie braku zgody na takie działania możesz w każdej chwili poinformować nas o tym i dostęp do tych danych zostanie odpowiednio zablokowany:

Mercedes-Benz Customer Assistance Center
Tel. 00800 1777 7777


Social plug-ins
Daimler wykorzystuje tak zwane social plug-ins sieci społecznościowych, jak np. Facebook, Twitter i Google+ (nazywane dalej przełącznikami).

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej przełączniki te są standardowo wyłączone, tzn. bez Twojego udziału nie wysyłają jakichkolwiek danych do sieci społecznościowych. Korzystanie z przełączników możliwe jest dopiero po ich uaktywnieniu kliknięciem myszką. Przełącznik pozostaje aktywny tak długo, aż nie zostanie wyłączony lub nie skasujesz swoich cookies (patrz w tym zakresie pod „Cookies“). Po włączeniu przełącznika następuje bezpośrednie połączenie z serwerem danej sieci społecznościowej. Treści powiązane z przełącznikiem przesyłane są wtedy z sieci społecznościowych bezpośrednio do Twojej przeglądarki, która wbudowuje je w stronę internetową.

Prosimy uwzględnić fakt, że nie mamy jakiegokolwiek wpływu na zakres danych, które zapisywane są przez sieci społecznościowe przy użyciu swoich przełączników. Informacje o celu i zakresie zapisywania danych oraz o ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystaniu przez określone sieci społecznościowe, a także o Twoich prawach w tym zakresie i możliwościach zaprzestania gromadzenia danych w ramach ochrony Twojej sfery prywatnej zawarte są we wskazówkach na temat ochrony danych publikowanych przez dane sieci społecznościowe.

Sieć społecznościowa może pobierać dane natychmiast po włączeniu przełącznika – niezależnie od tego, czy klikasz na niego myszką, czy też nie. Po zalogowaniu się do sieci społecznościowej może ona przyporządkować Twoją wizytę na tej stronie internetowej do Twojego konta użytkownika. Gdy odwiedzasz inne strony internetowe Daimler, sieć społecznościowa nie może przyporządkować Twojej wizyty tak długo, aż również tam nie uruchomisz odpowiedniego przełącznika.

Jeżeli jesteś członkiem sieci społecznościowej i nie chcesz, aby sieć ta łączyła ze sobą dane zbierane podczas Twojej wizyty na naszych stronach z Twoimi zapisanymi danymi członka sieci, to przed uruchomieniem przełącznika musisz wylogować się z danej sieci społecznościowej.


Cookies
Daimler stosuje cookies, które pozwalają na śledzenie preferencji gości i umożliwiają optymalne projektowanie stron internetowych. Cookies są małymi plikami zapisywanymi na dysku twardym Twojego komputera. Ułatwiają one nawigację i w znacznym stopniu zwiększają komfort użytkownika przy przeglądaniu danej strony internetowej. Cookies pomagają nam również w identyfikacji szczególnie popularnych elementów naszej internetowej oferty. Dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej dostosować treść naszych stron internetowych do Twoich potrzeb, a tym samym zoptymalizować naszą ofertę. Cookies można wykorzystać również do sprawdzenia tego, czy Twój komputer komunikował się już z naszymi stronami. Następuje wyłącznie identyfikacja cookie na Twoim komputerze. Cookies umożliwiają zapis danych osobowych, o ile wyrazisz na to zgodę, np. dla ułatwienia zabezpieczonego dostępu online, dzięki czemu nie musisz ponownie wpisywać ID użytkownika i hasła.

Możesz przeglądać nasze strony również bez cookies. Większość przeglądarek internetowych akceptuje cookies automatycznie. Istnieje możliwość odłączenia zapisu cookies na dysku twardym Twojego komputera. W tym celu w menu ustawień przeglądarki należy wybrać opcję *nie akceptować cookies*. O szczegółowych czynnościach informuje instrukcja producenta przeglądarki. W każdej chwili możesz skasować cookies zapisane już w Twoim komputerze. Jeżeli jednak nie zaakceptujesz cookies, może to prowadzić do ograniczenia funkcji udostępniających naszą ofertę.

Dla potrzeb statystycznego przetwarzania danych Daimler stosuje produkty Adobe Omniture (Omniture SiteCatalyst, Omniture DataWarehouse, Omniture Discover i Omniture SearchCenter).

Jeżeli nie życzysz sobie, aby firma Daimler zapisywała i analizowała informacje o Twojej wizycie, możesz w każdej chwili wnieść przeciwko temu sprzeciw (model opt-out).

W celu technicznej realizacji tego sprzeciwu w Twojej przeglądarce internetowej zostanie zainstalowany plik cookie opt-out. Ten plik służy wyłącznie do przyporządkowania Twojego sprzeciwu. Ze względów technicznych cookie opt-out może być stosowany tylko w tej przeglądarce, z której został zainstalowany. Jeżeli skasujesz cookies względnie stosujesz inną przeglądarkę internetową lub terminal, musisz ponownie zainstalować cookie opt-out.


Kliknij tutaj, aby zainstalować plik cookie opt-out.

Bezpieczeństwo
Daimler podejmuje działania bezpieczeństwa w zakresie technicznym i organizacyjnym, mające na celu ochronę administrowanych przez nas danych przed manipulacjami, utratą, zniszczeniem oraz wykluczenie dostępu osób do tego nieuprawnionych. Nasze działania bezpieczeństwa ciągle usprawniamy z uwzględnieniem rozwoju technologicznego.

Prawo do informacji
Daimler lub właściwe dla Twojego miejsca zamieszkania przedstawicielstwo na życzenie poinformuje Cię możliwie niezwłocznie, w formie pisemnej, zgodnie z obowiązującym prawem, czy i jakie dane odnośnie Twojej osoby są przez nas zapisywane. Jeżeli jesteś zarejestrowany jako użytkownik, stwarzamy również możliwość osobistego zapoznania się z tymi danymi i w razie potrzeby ich skasowania lub zmiany. Jeżeli pomimo naszych starań o poprawność i aktualność danych zostały zapisane informacje niewłaściwe, to na życzenie dokonamy stosownych korekt.

W razie pytań odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych możesz zwrócić się do naszego pełnomocnika koncernu ds. ochrony danych, który wraz ze swoim zespołem służy pomocą również w przypadku próśb o udzielenie informacji, propozycji ulepszeń lub zażaleń.

Pełnomocnik koncernu ds. ochrony danych

Chief officer corporate data protection

dr Joachim Rieß
Daimler AG
HPC G353
D-70546 Stuttgart
Niemcy