10
lutego
2009
|
01:00
Europe/Warsaw

Pierwsze seryjne Fuso Canter Eco Hybrid u europejskiego klienta

Pierwsze seryjne Fuso Canter Eco Hybrid u europejskiego klienta

• Irlandzkie przedsiębiorstwo energetyczne ESB zamawia dziesięć lekkich pojazdów ciężarowych Fuso Canter Eco Hybrid, produkowanych seryjnie
• Dziesięć kolejnych zamówień z Australii
• W 2010 roku dalsza ekspansja ciężarówek hybrydowych na rynkach światowych


Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation (MFTBC) dostarczy dziesięć pierwszych ciężarówek Fuso Canter z napędem hybrydowym do Irlandii. Odbiorcą tych ekologicznych pojazdów cięż-kich jest największy irlandzki dostawca energii elektrycznej, firma Electricity Supply Board (ESB) z Dublina. ESB zamierza wykorzystywać pojazdy do świadczenia usług serwisowych oraz do konserwacji infrastruktury w Irlandii. Irlandzki rząd udzielił specjalnego zezwolenia na dopusz-czenie japońskich ciężarówek hybrydowych do ruchu drogowego. Fuso Canter Eco Hybrid jest generalnie pierwszą seryjnie produkowaną ciężarówką hybrydową, oferowaną w Europie.

Zamówienie z Irlandii oraz kolejne z Australii, również na dziesięć Fuso Canter Eco Hybrid, to pierwsze dostawy ciężarówek hybrydowych realizowane przez MFTBC dla klientów spoza Ja-ponii. W 2010 roku MFTBC planuje rozszerzyć sprzedaż tych pojazdów na wybrane rynki eks-portowe. "Widząc sukces Fuso Canter Eco Hybrid w Japonii, chcemy podążać tą drogą i wyko-rzystać nasze szanse na całym świecie."– mówi dr Albert Kirchmann, prezydent i CEO firmy MFTBC - "Jako Globalne Centrum Hybryd Daimler Trucks, Mitsubishi Fuso dąży do rozwoju oraz wdrażania do produkcji czystych, hybrydowych pojazdów użytkowych. Zamówienia z Irlan-dii i Australii potwierdzają duży popyt na te auta" – kontynuuje Kirchmann.

Fuso Canter Eco Hybrid zadebiutował w lipcu 2006 roku. Od tamtej pory był oferowany tylko na macierzystym rynku. Już ponad 600 klientów doceniło tą lekką ciężarówkę wyposażoną w tzw. równoległy system hybrydowy, zapewniający znaczne ograniczenie zużycia paliwa i emisji spa-lin. Podczas testów konsumenckich Fuso Canter Eco Hybrid udowodniają swoją funkcjonalność również na rynku w Wielkiej Brytanii. Teraz pokażą swoje możliwość we flotach firm w Irlandii i Australii. Pojazdy, oprócz wykorzystywania przez przedsiębiorstwo energetyczne, mają być eksploatowane również w innych branżach, jak usługi kurierskie, dystrybucja żywności i napo-jów.

"Jesteśmy dumni z wprowadzenia na międzynarodowy rynek pojazdu o niskiej emisji spalin, ma-łym zużyciu paliwa i dużej niezawodności" - mówi Kai-Uwe Seidenfuß, wiceprezydent ds. sprze-daży i serwisu na rynkach światowych w MFTBC. "Jest to ważny krok w naszych dążeniach do wzmocnienia zainteresowania ciężarówkami hybrydowymi. Z tą myślą w 2010 roku wprowadzi-my Fuso Canter Eco Gybrid do oferty wybranych rynków eksportowych" - dodaje Seidenfuß.

Pierwsze zamówienia pojazdów hybrydowych Fuso są kolejnym ważnym krokiem w strategii rozwoju pojazdów z napędami ekologicznymi. Poprzednimi było otwarcie Globalnego Centrum Hybryd w Kawasaki w 2008r. i największy test flotowy ciężarówek hybrydowych w Europie, który rozpoczął się w sierpniu 2008r.

Zaangażowanie MFTBC w rozwój napędów hybrydowych jest częścią strategicznej inicjatywy Daimler AG „Tworzymy Transport Przyszłości”. Projekt rozpoczęto w listopadzie 2007 r. i ma on na celu rozpowszechnienie korzystania z czystych, wydajnych systemów napędowych i alterna-tywnych rodzajów paliwa. Cel: urzeczywistnienie w przyszłości idei bezemisyjnych pojazdów użytkowych. Technologia hybrydowa odgrywa kluczową rolę na tej drodze, gdyż - w zależności od sposobu eksploatacji - umożliwia obniżenie zużycia paliwa aż o 30 procent.

Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) z siedzibą w japońskim Kawasaki, jest jednym z największych producentów pojazdów użytkowych w Azji. W 2008 roku przedsiębior-stwo sprzedało łącznie ok. 197 700 pojazdów ciężarowych oraz autobusów. MFTBC wchodzi w skład grupy Daimler Trucks koncernu Daimler AG, który posiada 85% akcji firmy.