15
marca
2010
|
01:00
Europe/Warsaw

Samochody ciężarowe koncernu Daimler AG: pierwsze oznaki ożywienia światowych rynków i oczekiwanie stabilizacji wyników w roku 2010

W trudnym gospodarczo roku 2009 nastąpił wyraźny regres światowych przewozów w transporcie samochodowym. Równie znaczący był spadek zakupów nowych samochodów ciężarowych praktycznie na większoci rynków. Kryzys dotknął rynek europejski na początku 2009, po latach  rekordów sprzedaży. Rynek północnoamerykański w ub. roku ponownie zanotował zdecydowany spadek. Tendencja zniżkowa, pogłębiona kryzysem światowym, utrzymywała się również na rynku japońskim.


Sprzedaż Daimler Trucks w 2009 wyniosła 259.328 pojazdów, co oznacza spadek o 45 procent. Obroty natomiast spadły tylko o 36 procent, do poziomu 18.360 mln euro, co należy przypisać przede wszystkim bardziej stabilnej sytuacji w dziedzinie posprzedazowej (serwis i części). W najważniejszych regionach spółka Daimler Trucks zdołała utrzymać, a nawet powiększyć swój udział w rynku. Dzięki temu Daimler Trucks zachowała w kryzysowym roku 2009 pozycję lidera światowego rynku średnich i ciężkich samochodów ciężarowych. Mimo to EBIT (łącznie z jednorazowymi wynikami z tyt. programów regionalnych Daimler Trucks North America (DTNA) i Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation (MFTBC) w Japonii) wyniósł minus 1,0 mld € (w 2008 - 1,6).
Andreas Renschler, odpowiedzialny w zarządzie Daimler AG za Daimler Trucks i Daimler Buses, zaprezentował na początku marca  strategię konceru, ukierunkowaną na umocnienie pozycji spółki w trudnym globalnym otoczeniu rynkowym i wyjście z kryzysu z silniejszym zapleczem. Renschler: „Nasza branża jest od dawna obiektem cyklicznych przemian, dlatego też jesteśmy przygotowani na sytuację dekoniunktury rynkowej. Mamy jednak świadomość, że w obliczu niespotykanego dotychczas, dramatycznego załamania się gospodarki światowej problem dotyka w sposób szczególnie bolesny producentów samochodów ciężarowych. Z drugiej jednak strony, gdy nastąpi ożywienie gospodarcze, ich sytuacja szybko ulegnie poprawie, ponieważ nie ma wzrostu bez transportu i samochodów ciężarowych.“


Zarządzanie kosztami i wydajnością skuteczne w roku kryzysu
Wykraczające daleko ponad normalny cykl spadki na rynku w roku 2009 skóniły Daimler Trucks do optymalizacji zarządzania kosztami i wprowadzenia zakrojone na szeroką skalę programu podniesienia efektywności. Fundament tych przedsięwzięć stanowi program ‚Global Excellence’. Oprócz konsekwentnego ukierunkowania na stabilizację cykli, aktywnego zarządzania kosztami i wydajnością oraz pozyskiwania nowych rynków wschodzących, Global Excellence ma na celu tworzenie nowych generacji produktów i technologii przyszłości.

W roku 2009 spółka skoncentrowała się na dwóch elementach: stabilizacji cyklu produkcji i podniesieniu wydajności. Program przyniósł wymierne rezultaty w niemieckich fabrykach Daimler Trucks. Zakłady te są w stanie uporać się ze spadkami na rynku sięgającymi do 30 procent, bez potrzeby wprowadzania nadzwyczajnych środków. Andreas Renschler: „Dzięki połączeniu wysokiej elastyczności z takimi instrumentem jak skrócony czas pracy, w Niemczech, gdzie spadek popytu wyniósł 50 procent, udało nam się uniknąć zwolnień pracowników, zatrzymując w firmie stałą załogę wraz z know-how. Na innych rynkach nie mieliśmy jednak takiej swobody działania, w związku z czym na przykład w USA redukcja zatrudnienia okazała się nieuchronna.“


Odkrywanie nowych rynków: impulsy wzrostowe w krajach BRIC

W roku 2009 skutki kryzysu w krajach Triady (Ameryka Płn., Europa Zach. i Japonia), a początkowo również na rynkach BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny), były dramatyczne. Nastąpiło niemal całkowite załamanie się sprzedaży nowych samochodów ciężarowych, na przykład w Rosji. Obecnie nastepuje jednak zauważalny choc niewysoki wzrost. Nowe rynki wschodzące w coraz większym stopniu odgrywają rolę przeciwwagi dla regionów Triady i w bieżącym roku staną się gwarantem stabilnych impulsów wzrostowych. Chiny spodziewają się nowego rekordu rynkowego, natomiast w Brazylii system celowej aktywizacji procesów rynkowych stymuluje rynek wewnętrzny. Spółka Mercedes-Benz do Brasil inwestuje odpowiednio we wzrost zdolności produkcyjnych oraz w prace badawczo-rozwojowe. 

Daimler Trucks konsekwentnie dąży do pozyskiwania rynków BRIC. Już dziś co drugi samochód ciężarowy spółka sprzedaje poza Triadą. 13 procent sprzedaży trafia na rynki BRIC. Andreas Renschler: „Przy pozyskiwaniu rynków wschodzących prowadzimy w Daimler Trucks politykę ukierunkowania na klientów i rynek: To, jak wygląda nasza obecność na danym rynku, czy jego pozyskiwanie realizujemy w formie umowy kooperacyjnej, joint venture czy też udziału, zależy od lokalnych warunków. Reagujemy indywidualnie, zapewniając sobie tym samym pełną wiedzę na temat danego rynku.“
Globalny system modułowy: odnowa całego portfolio produktów
Daimler Trucks intensywnie inwestuje w nowe produkty. Inwestycje w badania i rozwój nie zostały w roku 2009 zmniejszone i podobnie jak rok wcześniej, wyniosły 1 miliard euro. Również w roku 2010 kontynuowane będą zarówno inwestycje w kolejne generacje aktualnych produktów, jak i w rozwój nowych, przyjaznych środowisku technologii napędu i pojazdów.

W pracach nad poszukiwaniem korzyści, jakie daje wielkość pojazdu, spółka poczyniła olbrzymi krok naprzód. Fundament stanowi stosowany na całym świecie i niezależny od marki modułowy system samochodów ciężarowych, na którego bazie można konstruować komponenty, podzespoły i produkty, i adaptować je do specyficznych wymogów rynkowych. Klient zawsze odgrywa przy tym rolę pierwszoplanową, otrzymując produkty czy komponenty dostosowane do jego potrzeb i spełniające jego wymagania.

Andreas Renschler: „Nasze plany obejmują wiele nowych samochodów ciężarowych, rozwój alternatywnych technologii napędu oraz spełnienie globalnych norm emisji spalin. Zrealizowanie wszystkich tych projektów jest dla nas ogromnym wyzwaniem. Oczywiście, prościej byłoby zrezygnować z najbardziej kosztownych badań, ale byłoby to błędem, ponieważ właśnie w ofensywie produktów tkwi nasza przewaga nad konkurencją.“

Umacnianie pozycji lidera na rynku samochodów ciężarowych w roku 2010
„Nasz sposób działania w czasie głebokiego kryzysu okazał się bardzo skuteczny. Pozwala to z nadzieją oczekiwać ożywienia koniunktury. Patrząc na aktualną ilość składanych u nas zamówień widzimy, że rynek juz nie spada, a w wielu regionach obserwujemy co najmniej początki poprawy. Pomimo to rok 2010 będzie rokiem pełnym wyzwań. Możliwości rozwoju światowej gospodarki trzeba oceniać bardzo powściągliwie i miną lata, zanim osiągniemy poziom sprzed kryzysu“, komentuje Andreas Renschler perspektywy na rok 2010, dodając: „Planowany przez nas EBIT wynosi 200 milionów euro. W e wszystkich dziedzinach działalności chcielibyśmy osiągnąć zyski. Wzrost wydajności jest przy tym równie ważny jak wzrost obrotów. W tym celu rozpoczynamy zakrojoną na szeroką skalę ofensywę produktów z jednej strony i konsekwentną ofensywę rynkową z drugiej. To walka o charakterze sportowym, ale dysponując doskonałym zepołem i przygotowaniem strategicznym, jesteśmy dobrze uzbrojeni i możemy stawić czoła wyzwaniom. Czas recesji jest bowiem sprawdzianem dla wszystkich. Wiemy już, że nasz sposób działalnia pozwilił nam przetrwać bardzo głeboki kryzys.“

O spółce Daimler

Spółka Daimler AG jest jednym z największych w świecie przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej. Wraz z należącymi do Grupy Daimler AG spółkami Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses i Daimler Financial Services koncern ten jest zaliczany do największych producentów samochodów osobowych klasy premium, jest też największym w świecie dostawcą pojazdów użytkowych. Daimler Financial Services świadczy usługi finansowe w szerokim zakresie: finansowania zakupu pojazdów mechanicznych, leasingu, ubezpieczeń i zarządzania flotami samochodowymi.

Założyciele firmy, Gottlieb Daimler i Carl Benz, konstruując w roku 1886 pierwszy automobil, stali się prekursorami przemysłu motoryzacyjnego. Jako pionier branży, Daimler i dziś kształtuje przyszłość mobilności, koncentrując swe prace na rozwoju innowacyjnych, proekologicznych technologii i konstruowaniu bezpiecznych pojazdów najwyższej jakości, budzących podziw i fascynację wśród klientów. Poszukując alternatywnych źródeł napędu i dążąc do umożliwienia w przyszłości jazdy samochodami nieemitującymi żadnych szkodliwych substancji, Daimler, jako jedyny producent w branży motoryzacyjnej, inwestuje zarówno w silniki hybrydowe, jak i elektryczne, a także ogniwa paliwowe. Spółka przyjęła bowiem na siebie zobowiązanie odpowiedzialnego działania wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego.
Koncern Daimler AG sprzedaje swoje pojazdy i usługi we wszystkich niemal krajach świata, a należące do niego zakłady produkcyjne znajdują się na pięciu kontynentach. Aktualna oferta obejmuje, obok najcenniejszej marki samochodowej świata, Mercedes-Benz, takie marki jak smart, Maybach, Freightliner, Western Star, Fuso, Setra, Orion i Thomas Built Buses. Spółka jest notowana na giełdach papierów wartościowych we Frankfurcie, Nowym Jorku i Stuttgarcie (symbol giełdowy DAI). W roku 2009 koncern, zatrudniający ponad 256.000 pracowników, wyprodukował 1,6 mln pojazdów. Obroty wyniosły 78,9 mld €, a zysk operacyjny przed opodatkowaniem (EBIT) minus 1,5 mld €.