Ötigheim/Stuttgart,
20
sierpnia
2019
|
14:00
Europe/Warsaw

W pełni elektryczne samochody ciężarowe Mercedes-Benz eActros w firmie Logistik Schmitt

Podsumowanie

 

  • Eksploatacja 25-tonowej ciężarówki w transporcie wahadłowym pomiędzy magazynem firmy Logistik Schmitt w Ötigheima zakładem w Rastatt, należącym do fabryki Mercedes-Benz w Gaggenau

  • Dzienny przebieg wynoszący około 168 kilometrów w trybie trzyzmianowym

  • W planach jazdy porównawcze z ciężarówką zasilanąz napowietrznych linii trakcyjnych w ramach projektu eWayBW

  • Stefan Buchner, szef Mercedes-Benz Trucks: „Mercedes-Benz eActros jest już trwale włączony do codziennego użytkuu naszych klientów testowych w Niemczech i Szwajcarii, gdzie eActros pokonał kilkadziesiąt tysięcy kilometrów z napędem wyłącznie akumulatorowym. Pojazd ten z powodzeniem spełnia swoje zadanie również z pełnym ładunkiem oraz w wysokich lub niskich temperaturach. Z zadowoleniem rozwijamy współpracęz firmą Logistik Schmitt w zakresie wspólnych testów eActrosa, ponieważ doświadczenie zdobyte podczas ich przeprowadzania wykorzystamy w testach porównawczych z projektem napowietrznych linii trakcyjnych eWayBW. Pierwsze pozytywne opinie z firmy Logistik Schmitt nastrajają nas bardzo optymistycznie”

Zasilany wyłącznie z akumulatorów Mercedes-Benz eActros jest użytkowany przez dostawcę usług logistycznych ‒ firmę Logistik Schmitt ‒ pod niemieckim Rastatt. W ramach wieloletniego testu praktycznego ciężkiej ciężarówki elektrycznej w tym regionie zaplanowano również testy porównawcze z projektem napowietrznych linii trakcyjnych eWayBW przeprowadzanym w dolinie rzeki Murg i okolicach. Oficjalne przekazanie eActrosa firmie Logistik Schmitt odbyło się na początku roku podczas dorocznej konferencji prasowej Daimler Trucks w Gaggenau.

Ta 25-tonowa ciężarówka kursuje pomiędzy magazynem firmy Logistik Schmitt w Ötigheim a oddalonym o około siedem kilometrów zakłademw Rastatt, należącym do fabryki Mercedes-Benz w Gaggenau. Logistik Schmitt używa eActrosa zamiast konwencjonalnej ciężarówki z silnikiem wysokoprężnym ‒ do transportu obudów skrzyń biegów. Dysponując zasięgiem ok. 200 kilometrów, eActros pokonuje dziennie dystans mniej więcej 168 kilometrów, w wymagającym trybie trzyzmianowym.

Dotychczasowe doświadczenia z eActrosem wzmacniają cel obrany przez Mercedes-Benz Trucks: rozpoczęcie produkcji seryjnejw 2021 roku

Stefan Buchner, szef Mercedes-Benz Trucks: „Mercedes-Benz eActros jest już trwale włączony do codziennego użytku u naszych klientów testowych w Niemczech i Szwajcarii, gdzie eActros pokonał kilkadziesiąt tysięcy kilometrów z napędem wyłącznie akumulatorowym. Pojazd tenz powodzeniem spełnia swoje zadanie również z pełnym ładunkiem oraz w wysokich lub niskich temperaturach. To umacnia nas w dążeniu do realizacji naszego celu, którym jest umożliwienie od 2021 roku wykonywania lokalnie bezemisyjnych dostaw również za pomocą produkowanego seryjnie ciężkiego samochodu ciężarowego. Z zadowoleniem rozwijamy współpracę z firmą Logistik Schmittw zakresie wspólnych testów eActrosa, ponieważ doświadczenie zdobyte podczas ich przeprowadzania wykorzystamy w testach porównawczych z projektem napowietrznych linii trakcyjnych eWayBW. Pierwsze pozytywne opinie z firmy Logistik Schmitt nastrajają nas bardzo optymistycznie”.

eActros w praktycznej eksploatacji w firmie Logistik Schmitt jest bardzo obiecujący

Rainer Schmitt, wspólnik zarządzający firmy Logistik Schmitt: „Jako przyszłościowy dostawca usług logistycznych, angażujemy sięw działania na rzecz ekologiczności naszej branży. Dzięki ciężarówce Mercedes-Benz eActros już dziś jeździmy cicho i lokalnie bezemisyjnie. Jesteśmy przy tym absolutnie elastyczni i mobilni. Zastosowanie praktyczne dowodzi, że eActros idealnie nadaje się do transportu wahadłowego. Jest niezawodny, zawsze gotowy do eksploatacji, a jego zasięg bezpiecznie pokrywa dzienne zapotrzebowanie”.

„W ścisłej współpracy z ekspertami z Mercedes-Benz Trucks wyjaśniliśmy z wyprzedzeniem główne kwestie dotyczące profilu zastosowania i niezbędnej infrastruktury ładującej. Gdy rozpoczynaliśmy użytkowanie eActrosa, nasi kierowcy przeszli również kompleksowe szkolenie i instruktaż w zakresie elektrycznych samochodów ciężarowych. Obecnie eActros przewozi do dwunastu ton ładunkui odbywa dziennie dwanaście kursów, pokonując łącznie 168 kilometrów. Ładowany jest pomiędzy poszczególnymi przejazdami w trakcie załadunku i rozładunku, z mobilnej stacji ładującej na terenie naszej firmy”, wyjaśnia Schmitt.

Kolejne etapy projektu: porównanie zaawansowanej wersji eActrosa z ciężarówką zasilaną z napowietrznych linii trakcyjnych

W ramach projektu eWayBW transport towarów na drodze B462w pobliżu Rastatt ma zostać testowo zelektryfikowany z wykorzystaniem hybrydowych ciężarówek z silnikami wysokoprężnymi, zasilanych z napowietrznych linii trakcyjnych. Równolegle przeprowadzone zostaną testy porównawcze eActrosa z projektem linii napowietrznych. Do tego celu wykorzystana zostanie zaawansowana wersja eActrosa o większym tonażu i zasięgu.

Drugi etap: równoległe przejazdy eActrosa i ciężarówki zasilanejz napowietrznych linii trakcyjnych na drodze B462

Przy wykorzystaniu zaawansowanej wersji eActrosa, firma Logistik Schmitt będzie również dostarczać komponenty osi z magazynuw Ötigheim do oddalonego o dobre 14 kilometrów zakładu Mercedes-Benz w Gaggenau ‒ głównie drogą B462. Trasa ta w przeważającej części pokrywa się z trasą projektu napowietrznych linii trakcyjnych. Także specyfikacje eActrosa będą pod względem osiągów porównywalne ze specyfikacjami ciężarówek zasilanych z sieci napowietrznej. Realizowane przez okres około roku równoległe przejazdy eActrosa oraz ciężarówek zasilanych z napowietrznych linii trakcyjnych dostarczą najważniejszych danych i spostrzeżeń dla porównania obu koncepcji, na przykład pod względem użyteczności pojazdów.

Trzeci etap: bezpośrednie porównanie eActrosa Mercedes-Benzz ciężarówką z projektu eWayBW

Na tym etapie zaplanowano bezpośrednie porównanie z ciężarówką zasilaną z napowietrznych linii trakcyjnych. Przez okres od jednego do dwóch tygodni eActros będzie pokonywał dokładnie tę trasę, którą wyposażono w napowietrzne linie trakcyjne. Posłuży to walidacji etapu drugiego. W ramach bezpośredniego porównania eActros ‒ podobnie jak ciężarówki z projektu linii napowietrznych ‒ będzie transportował zwoje papieru z papierni w Gernsbach-Obertsrot do zakładu logistycznego firmy Fahrner w Kuppenheim na odcinku ok. 18 km.

Konwencjonalny Actros z silnikiem wysokoprężnym jako punkt wyjścia do porównania koncepcji

Jako neutralny punkt wyjścia do porównania obu koncepcji posłuży konwencjonalny Actros z silnikiem wysokoprężnym zgodnym z normą emisji spalin Euro VI, który zostanie wyposażony w systemy pomiarowe i będzie poruszał się po trasie projektu linii napowietrznej. W ten sposób porównane zostanie zużycie energii elektrycznej w elektrycznych samochodach ciężarowych – napędzanych akumulatorowoi z napowietrznej linii trakcyjnej – ze zużyciem paliwa ciężarówki napędzanej silnikiem wysokoprężnym.

Daimler nie planuje w tej chwili prac nad ciężarówką zasilaną z sieci napowietrznej

Daimler, jako producent globalny, pracuje nad przyszłościowymi rozwiązaniami, które mają duże szanse na wdrożenie na całym świecie. W chwili obecnej firma nie widzi takich możliwości w odniesieniu do systemu zasilania z napowietrznych linii trakcyjnych – ze względu na wysokie koszty infrastruktury, a także szybki rozwój technologii akumulatorowej i ogniw paliwowych.

O „innowacyjnej flocie” pojazdów eActros

Oprócz eActrosa jeżdżącego w dolinie rzeki Murg, w Niemczechi Szwajcarii trwają obecnie testy klienckie dziesięciu pojazdów eActrosz tzw. „floty innowacyjnej”. W ramach tych testów klienci z różnych branż eksploatują na co dzień przedseryjne ciężarówki o masie 18 lub 25 ton. Testy „floty innowacyjnej” podzielono na dwie fazy, każda z udziałem dziesięciu klientów. Wnioski z tych praktycznych testów wpłyną bezpośrednio na dalszy rozwój eActrosa aż po jego wdrożenie do produkcji seryjnej. Rozwój i testy ciężkich ciężarówek elektrycznychw transporcie dystrybucyjnym są w różnym stopniu finansowane przez niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska (BMU) i Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii (BMWi) w ramach projektu „Concept ELV²”.

O projekcie eWayBW

eWayBW jest projektem pilotażowym w zakresie badań nad napędzanymi elektrycznie hybrydowymi samochodami ciężarowymiz silnikiem wysokoprężnym, zasilanymi z napowietrznych linii trakcyjnych. Na odcinku testowym drogi B462 między Kuppenheimi Gernsbach-Obertsrot trzy sekcje zostaną zelektryfikowane liniami napowietrznymi. Z tych napowietrznych linii trakcyjnych specjalnie wyposażone samochody ciężarowe mogą pobierać energię elektrycznąi jednocześnie ładować akumulator, który zapewni energię do dalszej jazdy po przerwaniu kontaktu z linią napowietrzną. Eksploatacja hybrydowych samochodów ciężarowych zasilanych z napowietrznych linii trakcyjnych zostanie przetestowana podczas trzyletniej fazy pilotażowej. Projektowi towarzyszyć będą badania naukowe. Koszty planowania, uzyskania pozwoleń i budowy odcinka pilotażowego wynoszą 17,6 mln euro (źródło: www.ewaybw.de).

eActros bezemisyjna alternatywa w miejskim transporcie dystrybucyjnym

eActros jest zbudowany na ramie Actrosa Mercedes-Benz. Poza tym jednak architektura tego pojazdu została całkowicie dostosowana do napędu elektrycznego i charakteryzuje się wysokim udziałem specjalnych części. Napęd zapewniają dwa silniki elektryczne umieszczone w pobliżu piast kół tylnej osi; każdy z nich osiąga moc 126 kW i maksymalny moment obrotowy 485 Nm. Po przełożeniu daje to 2 x 11 000 Nm ‒ moc, która nie ustępuje mocy konwencjonalnych ciężarówek. Energii dostarczają eActrosowi akumulatory litowo-jonoweo mocy 240 kWh. W zależności od dostępnej mocy ładowania, akumulatory można całkowicie naładować w ciągu dwóch godzin (przy mocy 150 kW).