Stuttgart,
05
października
2021
|
14:15
Europe/Warsaw

Walne zgromadzenie zdecydowaną większością opowiedziało się za wydzieleniem Daimler Truck oraz za zmianą nazwy firmy Daimler AG

Podsumowanie
  • Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwaliło historyczną zmianę kursu.
  • Zaplanowano wprowadzenie akcji Daimler Truck Holding AG na giełdę do końca 2021 r.
  • Zmiana nazwy firmy z Daimler AG na Mercedes-Benz Group AG z dniem 1 lutego 2022 r.
  • Obecność na zgromadzeniu: reprezentowanych było 56,45% kapitału zakładowego.

Akcjonariusze spółki Daimler AG (kod giełdowy: DAI) na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, które odbyło się 1 października 2021 r. w trybie wirtualnym, zdecydowaną większością głosów uchwalili historyczną zmianę kursu przedsiębiorstwa. Za odłączeniem działu samochodów ciężarowych i autobusów oraz za wejściem spółki Daimler Truck Holding AG jako samodzielnego przedsiębiorstwa na frankfurcką giełdę papierów wartościowych opowiedziało się 99,90% kapitału zakładowego reprezentowanego przy podejmowaniu uchwały.

Zdecydowaną większością głosów, wynoszącą 99,89%, zgromadzenie akcjonariuszy zgodziło się także na zmianę firmy z Daimler AG na Mercedes-Benz Group AG z dniem 1 lutego 2022 r. Nowa nazwa podkreśli przyszłe ukierunkowanie marek Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach i Mercedes-EQ na samochody osobowe i dostawcze.

Obie te zmiany czekają jeszcze na wpisanie do rejestru handlowego. Po ich sfinalizowaniu oba przedsiębiorstwa będą generowały znaczącą wartość dodaną dla wszystkich zainteresowanych stron.

Dotychczasowi członkowie rady nadzorczej Daimler, Marie Wieck i Joe Kaeser w związku z nowym kursem przedsiębiorstwa złożyli mandaty, aby teraz skupić się na działalności w radzie nadzorczej spółki Daimler Truck Holding AG. Na ich następców w radzie nadzorczej Daimler AG walne zgromadzenie wybrało Helene Svahn (99,34% głosów) i Olafa Kocha (98,60% głosów).

Nadzwyczajnemu walnemu zgromadzeniu, odbywającemu się w trybie wirtualnym, przyglądało się w Internecie około 3 tys. widzów. Reprezentowano na nim łącznie 56,45% kapitału zakładowego.