Hamburg / Stuttgart,
24
maja
2021
|
10:30
Europe/Warsaw

Wspólna ofensywa wodorowa. Daimler Truck AG i Shell przyspieszają rozwój infrastruktury tankowania wodoru

Daimler Truck AG i Shell New Energies NL B.V. („Shell”) chcą wspólnie przyspieszyć wprowadzenie na europejskie drogi samochodów ciężarowych z napędem na wodorowe ogniwa paliwowe. W tym celu firmy te podpisały odpowiednie porozumienie. Partnerzy planują stworzenie infrastruktury tankowania wodoru oraz wyposażenie klientów w samochody ciężarowe z napędem na ogniwa paliwowe – celem jest dekarbonizacja drogowego transportu towarowego.

Shell planuje w pierwszej kolejności utworzenie sieci stacji tankowania zielonego wodoru pomiędzy trzema zakładami produkcyjnymi w holenderskim Rotterdamie oraz w Kolonii i Hamburgu. W planach firmy Shell jest uruchomienie od 2024 r. pomiędzy tymi trzema lokalizacjami stacji tankowania dla ciężkich samochodów ciężarowych. Następnie w 2025 r. Daimler Truck AG zamierza przekazać klientom pierwsze ciężkie samochody ciężarowe z napędem wodorowym. Plan partnerów przewiduje stałą rozbudowę infrastruktury wodorowej w tym korytarzu, aby od 2030 r. można było uruchomić 150 stacji tankowania wodoru oraz rozpocząć eksploatację ok. 5 tys. ciężkich samochodów ciężarowych marki Mercedes-Benz napędzanych ogniwami paliwowymi. Już od 2025 r. wspomniany korytarz ma mieć całkowitą długość 1,2 tys. kilometrów.

W ramach tej współpracy Shell i Daimler Truck AG zamierzają rozwinąć infrastrukturę wodorową optymalnie dostosowaną do potrzeb klientów. Porozumienie obejmuje również wspólny cel, jakim jest ustanowienie otwartego standardu tankowania wodoru. Ma on zdefiniować interfejs i interakcję między samochodem ciężarowym a stacją paliw, umożliwiając tym samym przyjazne dla klienta, opłacalne, niezawodne i bezpieczne tankowanie wodoru. Do udziału w tym przedsięwzięciu zachęcani są inni potencjalni partnerzy.

„Chcemy nadal nabierać rozpędu, aby ciężarówki napędzane wodorem stały się ekonomiczną alternatywą dla ciężarówek napędzanych olejem napędowym – pomagając naszym klientom w obniżaniu emisji spalin”, mówi Ben van Beurden, prezes zarządu Royal Dutch Shell plc (holdingu Shell New Energies NL B.V.). „Aby ułatwić przełom w produkcji samochodów ciężarowych napędzanych ogniwami paliwowymi, zamierzamy wraz z firmą Daimler Truck promować stworzenie odpowiedniego otoczenia regulacyjnego. Zapraszamy do współpracy także innych zainteresowanych producentów i partnerów z przemysłu”.

Martin Daum, prezes zarządu Daimler Truck AG i członek zarządu Daimler AG: „Shell i Daimler Truck są przekonane, że samochody ciężarowe napędzane wodorowymi ogniwami paliwowymi stanowią kluczowy element przyszłego transportu o neutralnym bilansie CO2. Bezprecedensowa współpraca dwóch wielkich przedstawicieli branży daje odpowiedź na pytanie, co powinno pojawić się najpierw – infrastruktura czy pojazdy. Oba elementy muszą iść w parze. Dlatego oba podmioty są bardzo zadowolone z tego ważnego wspólnego kroku”.

Zarówno Daimler Truck, jak i Shell są członkami-założycielami niedawno utworzonego konsorcjum H2Accelerate. Ta wspólna inicjatywa stanowi główną platformę wspierającą rozwój transportu wodorowego w Europie. Daimler Truck i Shell są nadal w pełni zaangażowane w konsorcjum i zamierzają współdziałać w ramach H2Accelerate, aby w ciągu kolejnych 10 lat zrealizować podjęte zamierzenia.

Umowa z firmą Shell jest częścią planów Daimler Truck AG, dotyczących wprowadzenia na rynek samochodów ciężarowych z napędem na ogniwa paliwowe, a także stanowi rozszerzenie istniejącej sieci stacji tankowania wodoru firmy Shell w Europie i Ameryce Północnej.

Informacje na temat Daimler Truck AG

Daimler Truck AG wdraża strategię korporacyjną opartą na zrównoważonym rozwoju oraz wyznacza sobie ambitny cel, aby do roku 2039 na rynku europejskim, japońskim i północnoamerykańskim oferować już tylko takie samochody nowe, których eksploatacja podczas jazdy („tank to wheel”) będzie miała neutralny bilans CO2. Już do roku 2022 oferta pojazdów na głównych rynkach zbytu w Europie, USA i Japonii ma obejmować seryjnie produkowane pojazdy z elektrycznym napędem akumulatorowym. Od 2027 r. Daimler Truck AG chce też rozszerzyć swą ofertę o seryjne pojazdy z napędem na wodorowe ogniwa paliwowe.

Informacje na temat Shell

Przedsiębiorstwa należące do Grupy Shell mają ponad dziesięcioletnie doświadczenie z zastosowaniem wodoru w sektorze mobilności i są obecnie zaangażowane w rozwój infrastruktury tankowania w Europie, Ameryce Północnej i Chinach. Z punktu widzenia Grupy Shell wodór odgrywa kluczową rolę w dekarbonizacji sektora transportowego, zwłaszcza ciężkiego transportu towarowego, a w dłuższej perspektywie – żeglugi i lotnictwa.

Przedsiębiorstwa, w których Royal Dutch Shell plc jest bezpośrednim i pośrednim udziałowcem, stanowią odrębne podmioty prawne. W niniejszym dokumencie dla uproszczenia użyto określeń „Grupa Shell” i „Grupa” w odniesieniu do Royal Dutch Shell plc i jej spółek zależnych. Również słowa „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się ogólnie do Royal Dutch Shell plc i jej spółek zależnych lub do tych, które dla nich pracują.